Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland (Genopslag)


Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland (Genopslag)

Er du klar til at videreudvikle dine ledelsesmæssige kompetencer, og har du overskud til at påtage dig et større ansvar, samtidig med at du får mere handlefrihed og indflydelse?

Hvis ja, så er der nu mulighed for at blive kompagnichef og medvirke til opbygning af eget kompagni, og i samarbejde med distriktet, bidrage til den løbende opbygning af hele vores nye reservestyrke.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en dynamisk og mangfoldig enhed, hvor hvert enkelt medlem og underafdeling bidrager til distriktets samlede opgaveløsning.

Vi kan med få timers varsel indsætte enheder og enkeltpersoner til støtte for Politiet, Redningsberedskabet, Hæren og det øvrige samfund.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyllands overordnede opgaver er at opstille og uddanne, militære enheder og enkeltpersoner. Vi gennemfører operativ, faglig og beredskabsmæssig planlægning.

Distriktet strækker sig geografisk over følgende østjyske kommuner; Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder og Samsø.
Om stillingen
Du bliver chef for det ene af distriktets to kadreunderafdelinger, og vil blive medansvarlig for såvel opbygning, uddannelse og kompagniets operative virke.

Da det er et nyoprettet kompagni, får du en enestående mulighed for at være med fra start, og bidrage til uddannelsen af kompagniets nøglepersoner. Du kommer under opbygningen til at arbejde tæt sammen med den anden kompagnichef, og I vil kunne sparre, planlægge og gennemføre fælles føreruddannelse.

En væsentlig del af opgaven består i at skabe gode samarbejdsrelationer, både internt i distriktet såvel som ved vores primære samarbejdspartner Jydske Dragonregiment.
Kompagniets opgave er at støtte distriktet med uddannelse af såvel frivillige Hjemmeværnssoldater som hjemsendte værnepligtige, samt ved behov at føre underlagte enheder i operativ opgaveløsning.

Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, og det forventes derfor at du også har lyst til at byde ind på løsning af beredskabsopgaver, som eksempelvis bemanding af vores operationscenter i tilfælde af en indsættelse af distriktets frivillige soldater.
Da vores opgaveløsning ofte finder sted udenfor almindelig arbejdstid herunder i weekender, kan vi oftest tilbyde sammenhængende tjeneste ved siden af eventuelle studier og arbejde.
Om dig
Du er kaptajn af reserven, eller tidligere linjeofficer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidig har en vis operativ indsigt.

Du evner at kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt. Ligesom du ser styrken i at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, fastansatte og reservister.

Du besidder gode menneskelige egenskaber, respekterer andres forskelligheder, og du tager naturligt et generelt hensyn til de frivilliges og reservisters funktionsvilkår.

Herudover er det vigtigt, at du har lyst, evne, vilje, samt kan afse tiden til at påtage dig denne operative stilling.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, major Mogens Kristensen på telefon 20 74 75 28, eller mail: mogensnk123@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 14. februar 2021. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdsvej i Brabrand, Århus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 52 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet har ca. 1200 aktive soldater i 19 dispositionsenheder.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

22.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent