Overlæge til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sanitetskommando


Overlæge til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier? En fuldtidsstilling som klinisk overlæge, gerne med interesse for dykkermedicin, ved Infirmeri Nordsjælland er ledig, da vores nuværende overlæge skal videre i sit karriereforløb.

Om os
Infirmeri Nordsjælland er placeret på Høvelte Kaserne i Nordsjælland og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Der er derfor mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til de administrative og logistiske opgaver i hverdagen.
Infirmeriet leverer læge- og tandlægeydelser, dykkermedicinske ydelser, samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser.

Vi er i alt 15 personer på Infirmeriet med forskellige sundhedsfaglige uddannelser som, udover læger, omfatter tandlæger, tandplejer, klinikassistent, sygeplejersker, fysioterapeut, personale med en militær sanitetsfaglig uddannelse m.m. Vi samarbejder desuden med andre af Forsvarets fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.
Infirmeriet er i en omstillingsfase med flere nye medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone og vægter professionalisme og gensidig respekt for hinanden højt.

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, specielt med mulighed for kompetenceudvikling i det dykkermedicinske spor. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyve- og dykkermedicinske uddannelser og senere i karriereforløbet uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATO’s skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet.

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med opgaver, hvor du skal gennemføre regelmæssige helbredsvurderinger, udføre dykkermedicinske undersøgelser i samarbejde med dykkerlægerne, fungere som praktiserende læge for de værnepligtige og i mindre omfang varetage behandlingen af mindre skader. En del af din kontakt med infirmeriets ”kunder” er rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere.

Der er en forventning om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

En vigtig del af stillingsindholdet er, at varetage funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt 3 måneders udsendelse hvert andet år.
Om dig
Du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale, f.eks. almen medicin. Viden om dykkermedicin er ønskelig, men ikke et krav, da kompetenceudvikling er muligt i dette spor. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Du er en teamplayer, som vægter tværfagligt samarbejde højt, er engageret og nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer og har mod på at prøve nye udfordringer i et militært miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Høvelte Kaserne i Nordsjælland og med satellitarbejdssted på Livgardens Kaserne i Gothersgade i København.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 – 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets Basiskrav.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Forsvarsministeriets Personalestyrelse og sendes via linket. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens § 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

Ansøgningsfristen er den 3. februar 2021. Vi forventer, at holde samtaler i uge 7.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandvurdering og psykologtest-/interview.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef for Infirmeri Nordsjælland, overlæge Vibeke von Westphal på telefon: 7281 8210.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Høvelte, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 - OLG/OTLG/ODLG

Ansøgningsfrist

03.02.2021

Indrykningsdato

18.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent