Helicopter Wing Karup søger en stabil og ressourcestærk konstabel som operationsassistent i A3 Wing Operationscenter (WOC)


Helicopter Wing Karup søger en stabil og ressourcestærk konstabel som operationsassistent i A3 Wing Operationscenter (WOC)

Helicopter Wing Karup søger en stabil og ressourcestærk konstabel som operationsassistent i A3 Wing Operationscenter (WOC) ved Helicopter Wing Karup (HW).

Er du en moden og erfaren konstabel og kunne du tænke dig, at være en del af den operative del af HW stab? Så har du nu mulighed for et spændende job, hvor du kan være med til at levere operativ effekt. Hvor der er højt til loftet og gode udviklingsmuligheder.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår HW basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

WOC bemander en døgnvagt der støtter de flyvende enheder 24/7 i udførelsen af de
daglige operative opgaver forbundet med afvikling af wingens flyvevirksomhed og den generelle drift af det flyoperative område på Karup

Opgaver rammer med meget varierende varsel og fra mange forskellige myndigheder, interne som eksterne. Der er mange forskelligartede opgaver i løbet af året, hvor det er A3 og WOC opgave at skabe overblik over igangværende og fremtidige operationer.

WOC skal desuden støtte de flyvende enheder og gæstende fly med indhentning af diplomatiske klareringer, tilladelser samt støtte med flyveplanlægning, herunder flyveplaner.
Om stillingen
Du skal medvirke til at fastholde og udbygge gode relationer mellem de rekvirerende myndigheder og de flyvende enheder, så støtten bliver leveret så effektivt og professionelt som muligt. Endvidere skal du deltage i arbejdet med at skabe et velfungerende og effektivt team i WOC.

Du vil skulle håndtere signaler med forskellige klassifikationer og formidle dem videre til de rette modtagere.
Du skal arbejde med flyveplaner, og sende dem.
Du indgår i vagtrosten ved WOC som en fast del af døgnbemandingen og forestår A3 morgenbriefing efter evt. nattevagt samt fører operationsdagbog.

Du skal desuden deltage som operationsassistent ved indsættelse af HW enheder i internationale operationer samt deltage i nationale og internationale øvelser som støtte til deltagende HW enheder.

Under øvelse og internationale operationer vil du udføre de samme opgaver som i WOC, og derudover skal du kunne fungere som duty-ops assistent ved en operativ enhed under indsættelse, både nationalt og i internationale operationer.

Der lægges vægt på personlig og faglig udvikling for herved at kunne støtte dine ambitioner og ønsker om kompetenceudvikling og evt. efteruddannelse.
Om dig
Du er serviceminded og sætter en ære i, at give HW operative enheder den bedste støtte i løsningen af de operative opgaver.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, da du under vagten, til tider, vil sidde alene og skal kunne træffe selvstændige beslutninger.

Du skal i dit daglige arbejde fungere som en aktiv medspiller i det team, der i HW er bindeleddet mellem wingens flyvende enheder og de samarbejdspartnere, der dagligt rekvirerer en effekt leveret af helikoptere eller T-17. Det er derfor at foretrække, at du har indsigt i det operative miljø og dermed besidder kendskab til planlægning og udførelse af operationer på taktisk niveau. Dette er dog ikke et krav. Det er vigtigt, at du besidder gode egenskaber indenfor samarbejde og kommunikation, da du skal kunne indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med X-post og flyveplaner. Derudover er det et krav, at du har brugerkvalifikationer indenfor Outlook og Sharepoint, da det er sektionens foretrukne planlægningsværktøjer.

Du skal have, eller kunne, erhverve en godkendt og registreret helbreds- og tandundersøgelse samt grundvaccination. Du skal have en godkendt træningstilstandsprøve, eller kunne gennemføre en sådan, da du er forpligtiget til, at deltage i internationale fredsskabende og fredsbevarende operationer efter behov.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan du kontakte OS Kim Zimmermann på mail HW-A3-WOC001@mil.dk eller på 72843122.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021.
Samtaler forventes afholdt løbende i det tilfælde at den rette ansøger er der.
Ansættelse pr. 1.april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.02.2021

Indrykningsdato

14.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent