Søofficer til den maritime kapacitetsudviklingssektion


Søofficer til den maritime kapacitetsudviklingssektion

Ønsker du et job med stor indflydelse og vil du være med til at forme udviklingen af flåden? Hvis du synes, at det lyder interessant, så kan et job i den Maritime Kapacitetsudviklingssektion være noget for dig.
Om os
Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er organiseret under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben og er placeret i Karup. Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er ansvarlig for videnindhentning, koordination og rådgivning i relation til den maritime del af Forsvarets udviklingsvirksomhed, herunder policy-, strategi-, udviklings- og konceptarbejde, nationalt som internationalt.

Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion har til opgave at sørge for, at det konceptuelle grundlag, såvel som policy og strategi, understøtter den maritime udvikling. Dette gøres bl.a. ved udarbejdelse af en række udviklingskoncepter og business cases for nuværende og fremtidige kapaciteter.

Ring gerne til os, hvis du vil vide mere om vores opgaver. Vores sektion består af 11 militære medarbejdere, én chef og ti sagsbehandlere.
Om stillingen
Med de brede opgaver kommer du til at bidrag til udviklingen af fremtidens søværn. Arbejdet er projektrelateret, og vi har en bred kontaktflade med mange samarbejdspartnere, nationale som internationale, hvor vi trækker på såvel erfaringer fra Forsvaret som erfaringer fra samarbejdspartnere i NATO.
Om dig
Du er orlogskaptajn med VUT-II/L, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende masteruddannelse. Alternativt er du erfaren kaptajnløjtnant, der allerede er i gang med MMS eller tilsvarende Master uddannelse.

Om du er tekniker, våben- og elektronikofficer eller taktiker er mindre væsentligt, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at bidrage til udviklingen af fremtidens forsvar. Du får et stort råderum for opgaveløsningen, så vi forventer selvstændighed og ansvarsfølelse. Der er fokus på kvalitet i de analyser, der ligger til grund for sektionens arbejde, og derfor skal du også kunne indgå i teams, hvor der kan være behov for både ledelse og gensidig støtte og sparring.

Tjenesten i sektionen vil være forenelig med gennemførelse af videreuddannelse, f.eks. MMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Maritim Kapacitetsudviklingssektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 13. december 2020.

Ansættelsesdato 1. februar 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 51/52.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.12.2020

Indrykningsdato

20.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent