Arbejds- og organisationspsykolog til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø


Arbejds- og organisationspsykolog til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø

Brænder du for psykisk arbejdsmiljø, og har du stærke kompetencer indenfor området? Vil du være med til at sætte retningen for trivsel og et godt arbejdsmiljø i Forsvarsministeriets koncern? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (FCA), er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver og yder arbejdsmiljørådgivning til hele Forsvarsministeriets koncern.

En af vores vigtige opgaver er at udvikle og understøtte implementering af Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Herunder rådgivning og processtøtte til ledelse, arbejdsmiljøorganisationer og samarbejdsudvalg i relation til deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

FCA er en afdeling under Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er lokaliseret i Ballerup og Aalborg. Stillingen er placeret ii sektionen for psykisk arbejdsmiljø, som består af 6 engagerede og dygtige kolleger. Du får base i Aalborg, men med hele Forsvaret som din arbejdsplads. Derfor skal du regne med en del rejseaktivitet.
Om stillingen
Du yder både operationel og strategisk sparring, støtte og rådgivning om psykisk arbejdsmiljø til ledelsen på alle niveauer i organisationen.

Derudover udvikler og gennemfører du håndterende og forebyggende indsatser inden for psykisk arbejdsmiljø på gruppe-, ledelses- og organisationsniveau
Dine øvrige konkrete opgaver bliver derudover:

• Udvikling og afholdelse af kurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelser inden for bl.a. stress, arbejdsglæde, konflikthåndtering og organisationsforandringer
• Rådgivning i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet
• Rådgivning og procesunderstøttelse i forbindelse med psykisk arbejdspladsvurdering (APV)
• Undersøgelse og kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
• Deltage i udviklingsprojekter og forebyggelsesopgaver samt bidrage til vores arbejdsmiljøportal og mindre administrative opgaver
• Sagshåndtering og betjening af bl.a. den øverste ledelse i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi tilbyder et udfordrende job i et fagligt og organisatorisk spændende miljø med høj grad af fleksibilitet, gode muligheder for sparring, og hvor du har mulighed for at sætte dit aftryk på både dit eget job og udviklingen i sektionens opgavevaretagelse.

Vi har travlt og skal have noget fra hånden, men samtidig skal det være sjovt og udfordrende at være en del af afdelingen. Du får en bred variation af opgaver herunder forskellige typer rådgivningsopgaver på Forsvarsministeriets mange tjenestesteder. Vi vægter samtidig, at der er balance mellem arbejds- og familieliv, hvorfor der vil være mulighed for flextid og indimellem hjemmearbejde.
Om dig
Du har en uddannelse som cand.psych. eller har anden relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund.

Du interesserer dig for det arbejds- og organisationspsykologiske fagfelt samt rådgivning.

Derudover har du erfaring med rådgivning inden for arbejdsmiljøområdet til ledelse og arbejdsmiljøorganisation og en velfunderet faglighed indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Du har erfaring med at undervise, er en god formidler og god til at formulere dig i skrift og tale.

Du arbejder selvstændigt, men har i dit arbejde også fokus på både resultaterne og det gode samarbejde.

Endelig har du forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation og gerne også kendskab til Forsvaret.

Du har kørekort til personbil, men det er ikke et krav, at du har egen bil, da Forsvaret stiller lånebiler til rådighed.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jimmy Jensen på tlf. 3266 5813 eller afdelingschef Charlotte Friis på tlf. 7281 9451. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på tlf. 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i Aalborg den 17. december. Stillingen forventes tiltrådt den 1. februar 2020.

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbevis via linket. Vær opmærksom på at bilag kun kan tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.12.2020

Indrykningsdato

17.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent