Bager til Fregatten NIELS JUEL


Bager til Fregatten NIELS JUEL

Fregatten NIELS JUEL søger en bager til ansættelse 1. februar 2021.
Om os
NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets nyeste, sejlende kampenheder. Fregatterne er indrettet som luftforsvarsfregatter, som kan løse både nationale og internationale opgaver. Vi har et varieret sejladsmønster med fokus på træning til indsættelse i internationale missioner.

Vi kan tilbyde et praktisk alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et forløb med kurser og efteruddannelse.
Der er en stærk kultur ombord, som har rod i Søværnets traditioner.
Om stillingen
Som bager, ombord NIELS JUEL vil du blive en del af forplejningssektionen under logistikdivisionen. Sektionen består af en divisionsofficer, en proviantbefalingsmand og 14 konstabler.

Dit primære arbejdsområde er i kabyssen, hvor du er den eneste bager ombord, som skal sørge for, der serveres morgenmad hver morgen med fokus på sund mad og der stilles høje krav til hygiejnen og egenkontrol i kabyssen. Som bager forventes der også, man yder en god service for resten af besætningen.

I daglig dagen vil bageren ombord have et godt samarbejde med de øvrige kokke i kabyssen samt messegasterne ombord.

Desuden vil du i basehavn samt under sejlads indgå i et godt samarbejde med Dækssektionen med daglige vedligeholdelsesopgaver.

Det er derfor en dynamisk stilling, hvor der stilles krav til brede kompetenceområder, herunder på et fysisk
niveau.

Under ophold i basehavn skal du indgå i vagttørnen og derfor være uddannet røgdykker.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job med kursusvirksomhed afhængigt af dit uddannelsesniveau. Vi tager altid udgangs punkt i den enkelte medarbejder og sammensætter et forløb, der tilgodeser kompetenceudvikling for dig og skibets operative behov. Der skal derfor påregnes ekstra rejsedage ifm. uddannelse, udover skibets planlagte sejlads.
Om dig
Du har gåpåmod, og går op i renlighed, samt du har en god portion godt humør og befinder dig bedst med at arbejde sammen med andre. Dog skal du være selvkørende og kunne tage ansvar for opgaverne. Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med på andre områder end dit primære.

Ligeledes sætter du pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man ofte er hjemmefra i længere perioder.

Kvalifikationer

Krav:
Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
Du skal kunne uddannes som røgdykker.
Du skal have et Svendebrev som Bager.

Helbredskrav:
Hvis du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du forberede dig på at aflægge Forsvarets Fysiske test i forbindelse med en eventuel samtale. Du kan læse mere om de fysiske krav her: Forsvarets Fysiske tests.

Ønskelige:
• Kran D
• Enhedsuddannelse monorailkran
• Røgdykker
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Proviantbefalingsmand Peter W. Ulstrup på 2E-NIJU-PRB@mil.dk. Alternativt SSG Dennis Hede SAK BE på telefon 72857523.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 20. december 2020 og samtaler forventes afholdt løbende og vil senest være afsluttet i uge 1..

Stillingen er til besættelse 1. februar 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.12.2020

Indrykningsdato

16.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent