Chef med strategisk indflydelse i en organisation med stor politisk opmærksomhed


Chef med strategisk indflydelse i en organisation med stor politisk opmærksomhed

Har du lyst til at bidrage til den strategiske udvikling af veteranområdet i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement og Veterancentrets fagligheder? Vil du kunne sætte dine ledelses- og styringsmæssige kompetencer i spil i en kompleks organisation med mange interessenter og stor politisk bevågenhed?

Så har vi en stilling som chef for Ledelseselementet og Veteransekretariatet (LV) i Forsvarets Veterancenter klar til dig. Vi søger en dygtig chef med ledelseserfaring fra det civile arbejdsmarked eller fra Forsvaret.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forebygge, behandle, støtte og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Vi koordinerer de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med afsæt i veteranpolitikken. Geografisk er vi fordelt på 7 tjenestesteder rundt om i Danmark. Hovedsædet ligger på vores smukke gamle kaserne i Ringsted, som også vil være din faste arbejdsplads.

Du vil stå i spidsen for et lille, men fagligt stærkt hold, der består af:
• Et Ledelseselementet, der yder ledelsesstøtte til chefen, behandler sager, der har politisk bevågenhed, og koordinerer større tværfaglige opgaver.
• Et Veteransekretariatet, der koordinerer opgaveløsningen mellem Forsvaret, veteraner og frivillige organisationer og bidrager til at skabe en øget anerkendelse for veteraner og pårørende.
• Kommunikationselementet, der er kontaktpunkt for pressen og har ansvaret for kommunikation såvel internt i Veterancentret som eksternt til samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som chef for LV indgår du i Veterancentrets øverste chefgruppe og bliver inddraget i alle tværgående strategiske projekter på veteranområdet. Dette kan fx være besvarelse af politiske udvalgsspørgsmål, evaluering og udvikling af nye initiativer samt håndtering af pressesager. Opgaver, der kalder på både nøjagtighed og hastighed samt ikke mindst evnen til at temposkifte mellem de to.

Stillingen er en mulighed for at få foden indenfor i en spændende organisation, hvor du vil få en nøgleposition. Du vil dagligt sparre med mange forskellige faggrupper i Veterancentret, ligesom du vil få en bred kontaktflade både ud i Forsvaret og til de mange civile og frivillige aktører på veteranområdet.

Du bliver ansvarlig for den ledelsesmæssige støtte til chefen for Veterancentret, for controlling af puljemidler til veteranaktiviteter og for den daglige håndtering af besvarelse af diverse henvendelser, kommunikations- og formidlingsvirksomhed m.v. Samtidigt får du personaleansvar for 9 medarbejdere, som er en blanding af civile og militært ansatte. Medarbejdergruppen består af faglige ildsjæle, der løser deres opgaver med stor selvstændighed og faglig kreativitet.
Om dig
Søger du stillingen som civil forestiller vi os, at du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse med passende efteruddannelse(gerne en master eller MBA i ledelse), og du har solid ledelseserfaring. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har indblik i Forsvarets organisation og opgaveløsning på tværs af niveauer samt erfaring med stabsarbejde.

Hvis du søger som militært ansat, er du major (M331) og har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende. Det er en fordel, hvis du har været udsendt.

Du har blik for strategisk ledelse, du brænder for det politiske arbejde og kan skabe bro mellem politiske mål og den faglige udførsel. Du mestrer at udnytte dine medarbejderes kompetencer inden for deres fagområder og har en sikker fornemmelse for andre mennesker, for inddragelse, relationer og netværk. Du udstråler naturlig autoritet og er samtidig god til at lytte.

Du arbejder struktureret og kan se igennem en opgave og de forskelligrettede afhængigheder og hensyn, ligesom du formår at forbinde detalje og overblik i opgaveløsningen. Du har en skarp pen og kan kommunikere klart i både skrift og tale.

Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du positivt til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab i Veterancentret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som civil ansættes du efter relevant gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Ringsted.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen for Veterancentret kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen på telefon 72 16 32 02.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020.

Ansættelsesdato 1. februar 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systema-tisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter blandt andet forsk-ning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsom-rådet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted, København

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

13.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent