Elektronikmekaniker til Stabskompagniet ved Ingeniørregimentet


Elektronikmekaniker til Stabskompagniet ved Ingeniørregimentet

Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke? Kan du lide at kombinere soldaterlivet med professionen mekaniker? Så er du måske lige den vi gerne vil have som kommende kollega!
Søg derfor stillingen som mekaniker i Stabskompagniet!
Om os
Stabskompagniet uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater mhp. at kunne bidrage med forskellige kapaciteter til løsning af mange forskelligartede opgaver i rammen af 1Panseringeniørbataljon og 1Brigade.
Kompagniet er delt i fem specialiserede delinger; en kommandodeling, en stabsdeling som styrer og bemander bataljonsstabens føringsinstallationer, en ingeniørrekognosceringsdeling og to parkdelinger med alt fra feltbro, plejl og rendegravere m.m. til lastvogne og store pakninger af ingeniørammunition.
I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. Herudover er kompagniet kendetegnet ved en fri omgangstone hvor der er højt til loftet. Kompagniet bidrager til INTOPS med personel af alle grader.
Om stillingen
Sektionen består af ni mand; én oversergent, én sergent og syv konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik.
Som mekaniker i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag. Du vil i høj grad være medbestemmende på om kompagniet kan løse opgaverne, da køretøjerne er et stort omdrejningspunkt for kompagniet.
Som motormekaniker, vil du komme til at reparere køretøjer i alle størrelser, fra personvogn over lastvogne, pansrede køretøjer og entreprenørmaskiner.
Såfremt du har uddannelsen til elektronikmekaniker vil du komme til at reparere al den elektronik som kompagniet råder over. Her kan blandt andet nævnes: GPS, minesøgere, radiomateriel og anden digital kommunikationsmateriel.
I sektionen lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, ligesom de sociale relationer dyrkes både i, og udenfor arbejdstiden.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.
For at komme i betragtning skal du dog være i besiddelse af svendebrev som mekaniker til enten motor eller elektronik. (automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskine mekaniker eller elektronik fagteknikker, Radio/TV fagteknikker)
Hvis du er den vi mangler har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet og er beslutsom.
Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske krav for forsvaret.
Af øvrige kompetencer er det ønskeligt at du kørekort til kategori B, C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Claus Ruge Pedersen på tlf.: 41 86 04 91.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt og tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentetshovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.01.2021

Indrykningsdato

12.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent