Sergent til Forsvarets Dag


Sergent til Forsvarets Dag

Har du lyst til at være med til at rekruttere værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
Forsvarets Dag i Herning er et værnsfælles element i Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

På grund af vores opgaver og fysiske placering i forhold til hovedkontoret i Ballerup, arbejder vi meget selvstændigt med at sessionsbehandle ca. 6500 unge mennesker om året.

Vi gennemfører også fysisk afprøvning af særligt motiverede unge med henblik på en hurtig vej ind i værnepligtsuddannelsen. Derudover løser vi oplysnings- og rekrutteringsopgaver om Forsvarets uddannelser på civile messer, gymnasier samt andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Vi er et lille team på 10 medarbejdere, der består af læger, civile og uniformerede fra forskellige værn.

Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor, gensidig respekt, således at vi sammen kan træffe hurtige og kvalificerede afgørelser.

Såfremt du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk og evt. suppleret med www.forpers.dk.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Vi er detaljeorienterede for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen, men har også fokus på, at de unge får en god oplevelse Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.

Dine arbejdsopgaver:
- Gennemførelse af den daglige drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere ved centeret.
- Fungere som assisterende sessionsleder, prøveleder og forundersøgelsen i forbindelse med sessionsbehandlingen.
- Gennemførelse af hvervelektioner for værnepligtige ved tjenestestederne i Holstebro, Skive og Karup.
- Koordinering og deltagelse i informationsarrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner, messer og inspirationsdage for kvinder.
- Orientere om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Personlig vejledning til de sessionssøgende om valg af værnepligtstjeneste og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Deltage i fysisk afprøvning af særligt motiveret egnede værnepligtige.
Om dig
Du har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige og udsendte enheder og har lyst til at være forbillede og Forsvarets ansigt udadtil.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du kan samarbejde med alle personalegrupper, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger. Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret, også under tidspres. Din personlige integritet er nøgleelement for opnåelse af fælles løsninger. Du trives med at møde nye unge mennesker hver dag og er en god rollemodel.

Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale. Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er også en fordel at have kendskab til SAP/DeMars og IT generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Forsvarets Dag Torben Grønlund Hansen på telefon 72 8 1 93 41 eller 40 90 38 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 13. december 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 51. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

13.12.2020

Indrykningsdato

12.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent