Geværskytte 1 til Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment


Geværskytte 1 til Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for tjenesten ved en operativ enhed, og ønsker du at kombinere dine færdigheder inden for det operative med det uddannelsesmæssige? Så er stillingen som geværskytte 1 ved Vikingkompagniet måske noget for dig.
Om os
1 KMP/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående MEKINFKMP udstyret med Hærens nye PMV, Piranha V. KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR fra 1. maj 2021.

KMP forventes at blive udsendt til Estland i 1. halvår af 2022.

KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.
Om stillingen
Du skal virke som næstkommanderende i en infanterigruppe, og du skal støtte gruppeføreren med at føre gruppen under indsættelse samt med at gennemføre den logistiske tjeneste i gruppen. Du skal også støtte dine kollegaer i sektionen eller delingen med løsning af deres opgaver.

Du vil komme til at arbejde med en gruppe specialister, som alle brænder for deres job og funktion. Du vil eventuelt også kunne støtte op omkring uddannelsen ved at gennemføre lektioner.
Om dig
Du er enten udnævnt til korporal, eller er en erfaren konstabel, som er villig til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at blive udnævnt til korporal. Du har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du skal have erhvervet kørekort til kategori B.

Du skal have erfaring fra tidligere tjeneste ved en Stående Reaktionsstyrkeenhed ved et kamptropsregiment; gerne som geværskytte eller signalmand.

Du er en selvstændig medarbejder, der forstår at optræde modent og har erfaring som infanterist. Du skal i samspil med andre kunne bidrage aktivt til den fælles opgaveløsning, herunder udvise initiativ til at løse uforudsete opgaver, der vil være med til at fremme din gruppes eller delings opgaveløsning.

Du løser pålagte opgaver med gåpåmod og fleksibilitet, således at det er opgaveløsningen som står i centrum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN M. Neldeberg på telefon 41 77 36 76 eller via mail: JDR- 2b-100a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 1.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.01.2021

Indrykningsdato

12.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent