Adjunkt i Public Governance og Organisation, Forsvarsakademiet


Adjunkt i Public Governance og Organisation, Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet søger en adjunkt til Institut for Ledelse og Organisation.
Om os
Institut for Ledelse og Organisation (ILO) bedriver forskning i en kontekst af det danske Forsvar, men er ikke begrænset dertil. Vores forskning fokuserer på ledelse og organisation i et tvær-disciplinært perspektiv, og vi undersøger organisations- og ledelsesprocesser med et ønske om at forstå, hvordan disse fungerer samt hvordan disse kan udfordres og eventuelt forbedres. Metodologisk arbejder vi overvejende kvalitativt, hvor vi primært trækker på case – og feltstudier.

Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer i ledelse- og organisationsforståelse. Vi giver enkeltpersoner og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden og medvirker til, at denne viden kan bruges i en militær kontekst. Kandidater der ønsker at blive en del af instituttet skal udvise interesse for at arbejde i Forsvaret (fx gennem forsknings- og formidlingsaktiviteter).
Om stillingen
Med adjunkturet ønsker instituttet at styrke tre forskningsområder: 1) Forskning i offentlig styring og organisation; 2) Samarbejde med Forsvarets institutioner og interessenter omkring styrings- og organiseringsprocesser; 3) Undervisning i områder indenfor styring og administration; reformer og reformprocesser og organisationsanalyse.

Eksempler på forskningsområder som adjunkturet kan dække:
• Styring og styringstiltag i den offentlige sektor.
• Reformprocesser i offentlige organisationer.
• Samspillet mellem management og politik og/eller management og profession.
• Effektivisering og optimeringsteknologier.

I stillingen indgår samarbejde med Forsvarets institutioner, interessenter og øvrige samarbejdspartnere, herunder formidling af forskning og resultater og eventuel deltagelse i rådgivende funktioner og myndighedsbetjening.
Undervisningsansvar på instituttet indebærer undervisning og vejledning på vores master i militære studier (MMS) såvel som undervisning på vores officersuddannelser og chefudviklingsprogrammer.

Adjunkturet er en midlertidig stilling med forsknings-, samarbejds- og undervisningsforpligtelser. Vi forventer, at den egnede kandidat til stillingen har sin daglige gang på Forsvarsakademiet (FAK) og deltager aktivt i institut og fakultets aktiviteter, herunder møder og seminarer.

Ansvar og opgaver i stillingen:
• Undervise og vejlede på FAK´s uddannelser.
• Designe og gennemføre forskningsprojekter af høj international standard.
• Publicere forskning i internationale, fagfællebedømte tidskrifter, edited collections og/eller egen bog.
• Opsøge internationalt og nationalt forskningssamarbejde.
• Formidle forskning og resultater i og udenfor Forsvaret.
• Indgå aktivt i akademiets fakultet, herunder at planlægge og afholde relevante faglige events.
• Eventuel deltagelse i rådgivende funktioner og myndighedsbetjening.

Det forventes, at den egnede kandidat indgår i opbygningen og udviklingen af instituttets forskningsområder og er med til at styrke FAK´s omdømme nationalt såvel som internationalt.
Om dig
Du har opnået en ph.d. grad (eller er tæt på) inden for ILO’s forskningsområder. Du har erfaring med international videnskabelig publikationer på baggrund af ph.d. og evt. derudover. Du kan fremvise en ambitiøs og stringent adjunktplan for fremtidig forskning og udvikling i ILO/FAK regi. Vi forventer, at du har erfaring med forskningsformidling på internationale konferencer samt erfaring med samarbejde med offentlige myndigheder.
Du har dokumenteret undervisningserfaring – gerne på baggrund af egen forskning.
Det vi være en fordel men ikke et krav at du evt. har erfaring med deltagelse i internationale og nationale forskningsnetværk.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som adjunkt/lektor ved Forsvarsakademiet, vil du desuden blive omfattet af det til enhver tid gældende cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.

Ansættelsen er tidsbegrænet til 4 år begyndende fra 1. marts 2021 eller derefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos institutchef Vilhelm Stefan Holsting på telefon 728 17562. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningen skal indeholde:
• Ansøgningsbrev
• Dokumentation på kvalifikationer og fuldt CV
• Dokumentation på international og national videnskabelig publikation
• Dokumentation på undervisningserfaring
• Evt. dokumentation på samarbejds- og formidlingserfaring
• En publikationsliste med *markering for vedlagte publikationer (max. 5).
• Kopier af publikationer markeret med *

Vi vil bede dig søge stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgningen og CV.
Øvrige bilag jf. ovenstående bedes fremsendt pr. mail til FAKjob@fak.dk
Ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen vil blive vurderet af en videnskabelig bedømmelseskomité. Alle kandidater der bliver vurderet vil modtage skriftlig tilbagemelding om bedømmelse.

Ansøgningsfristen er 13. december 2020, vi forventer at afholde samtaler fra medio januar 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

13.12.2020

Indrykningsdato

12.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent