Sagsbehandler til Fighter Wing, Aviation Safety


Sagsbehandler til Fighter Wing, Aviation Safety

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en engageret sagsbehandler til Aviation Safety (AS). Er du interesseret i en blanding af sagsbehandling samt praktisk opfølgende arbejde på FW i en dynamisk organisation, hvor der kræves ansvarsbevidsthed og gode samarbejdsevner i opgaveløsningen, er du måske vores nye kollega.
Om os
På Danmarks base for de nuværende F-16 kampfly, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Aviation Safety er organiseret direkte under Chefen for Fighter Wing og arbejder uvildigt med flyvesikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet.
AS arbejder i det daglige løbende med at sikre, at FW kan operere med kampfly på en sikker og forsvarlig måde.

Chefen for AS er i dagligdagen Safety Manager på FW med ansvar for flyvesikkerhedssystemet, mens NK AS er Quality Manager med ansvaret for kvalitetssystemet. Der er i alt 9 ansatte i AS.

AS har i dagligdagen en stor berøringsflade med hele FW, da en del af arbejdet foregår ude i organisationen. Tonen i enheden er meget uformel, hvor alle gerne hjælper på tværs af snitflader og opgaver. Det daglige arbejde i enheden foregår i storrumskontor og der vil være mulighed for hjemmearbejde. Arbejdet i AS er præget af en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne.
Om dig
Som sagsbehandler i flyvesikkerhedsdelen af AS indgår du i et team på 4 medarbejdere, hvor du skal arbejde med flyvepladsdesign, fugle- og vildtbekæmpelse, tilsyn med manøvreområdet, forebygge Foreign Object Damage (FOD) samt medvirke til udarbejdelse samt efterlevelse af Forsvarets Ejendomsstyrelses Drift og Plejeplan.

Din primære opgave vil være at kunne vejlede efter ICAO, EASA og NATO dokumenter vedr. drift af flyvepladsen, samt at kunne rådgive omkring flyvesikkerhedskrav til byggeprojekter på manøvreområdet. Ligeledes vil du fungere som FW primære sagsbehandler inden for fugle- og vildtområdet.
Som sagsbehandler skal du uddannes i færdsel på manøvreområdet.

Jobbets karakter gør at der tilbringes meget tid på og omkring manøvreområdet, tæt på både de daglige operationer og det særegne miljø for en flyvestation, mens der kun er få rejsedage om året.

Vi forventer, at du:
• Er engageret og tillidsskabende med gode samarbejdsevner, men samtidig evner at arbejde selvstændigt
• Er klar til at lære et nyt og stort sagsområde i samarbejde med dine kollegaer
• Er klar til at arbejde en del af tiden udendørs
• Er social anlagt med godt humør
• Har god situationsfornemmelse med en positiv tilgang til mennesker og opgaver
• Kan formulere dig i tale og skrift på dansk

Såfremt du ikke har de nødvendige uddannelser og kvalifikationer for at kunne bestride stillingen, skal du være indstillet på at gennemføre disse uddannelser, både i Danmark og i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Klaus Bengtsson, Safety Manager ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 72 84 80 51

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 10. december 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på ansættelse den 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.12.2020

Indrykningsdato

22.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent