Udstationering: Forbindelsesofficer til United States Joint Staff i Virginia, USA


Udstationering: Forbindelsesofficer til United States Joint Staff i Virginia, USA

Er du udadvendt, helhedsorienteret, besidder gode evner for samarbejde og er et in-ternationalt spændende og alsidigt job noget for dig? Så er du måske vores kommende forbindelsesofficer til United States Joint Staff i USA.

Stillingen udføres primært fra United States Joint Staff, J-7, Directorate for Joint Force De-velopment hovedkvarteret, der er beliggende i Hampton Roads området i Virginia, USA.
Om os
Om US Joint Staff

Opgaven for United States Joint Staff er fokuseret på at assistere The Chairman of the Joint Chiefs of Staff.

United States Joint Staff, J-7, Directorate for Joint Force Development beskæftiger sig primært med Joint Warfighting Development, Joint Force Integrationog Joint Training. Herudover fokuseres der på uddannelse, øvelser, koncept- og doktrinudvikling samt Joint Wargaming & Experimentation.

Stillingen er tilknyttet United States Joint Staff Allies and Partners Force Development, som via Deputy Director Joint Warfighting Development refererer til Vice Director og Director J-7. Allies and Partners Force Development er placeret ved J-7 hovedkvarteret i Hampton Roads, ca. 20 minutters kørsel fra Norfolk Virginia.
Om stillingen
Stillingen som forbindelsesofficer er meget selvstændig og byder på en udfordrende og dynamisk hverdag, når du løser opgaven som Forsvarschefens repræsentant ved United States Joint Staff.

I funktionen som forbindelsesofficer varetager du kontakten mellem United States Joint Staff J-7 og nationale danske militære myndigheder. Forbindelsesofficersvirket gennemføres i overensstemmelse med Forsvarskommandoens (FKO) direktiver mv. Forbindelsesofficeren er tillige National Director i multinational Capability Development Campaign.

I koordination med Strategiafdelingen skal du holde kontakt til relevante sagsbehandlere i FKO, DAMIREP, NMR SHAPE, HQ SACT, øvrige udsendte nationale forbindelsesofficerer i USA samt ambassaden i Washington. Dette med henblik på at formidle, koordinere og varetage danske interesser i USA.

Der vil i forbindelse med stillingen kunne forventes en del rejseaktivitet.
Om dig
Du har solid og bred erfaring fra det militære chefniveau. Du behersker stabsprocedurer og arbejdet i en større stab. Du er særdeles god til planlægning, analyse, koordination og kommunikation i komplekse sammenhænge. Det er et ønske, at du ligeledes har et godt kendskab til NATO eller USA enten gennem tidligere tjeneste eller uddannelse.

Du tænker helhedsorienteret, er omstillingsparat, fleksibel og har et godt overblik. Du har en veludviklet situationsfornemmelse og et omgængeligt væsen, således at du nemt kan indgå i internationale relationer med forskellige kulturer.

Varetagelse af stillingen medfører mange sociale aktiviteter, hvorfor du skal være udpræget udadvendt og med meget gode sociale kompetencer såvel i forbindelse med tjenesten, som når du omgås både det amerikanske, danske og internationale miljø i Virginia.

Du behersker engelsk i skrift og tale (svarende til SLP niveau 4-4-3-3).

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Du vil blive tillagt midlertidig grad af oberst/kommandør under udstationeringen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i løngruppe 1 efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en kort vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2021, som udgangspunkt for en fire-årig periode, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Ansøgningsfrist er den 01. november 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46 og 47 evt. via VTC.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen, FKO-U-CHSTR1@MIL.DK, tlf: 40 13 33 03 eller nuværende stillingsindehaver OB+ Ole Michael Mouritsen, tlf: +1 757-652-8005 (privat) eller +1 757-203-5662 (arbejde) (bemærk 6 timers tidsforskel).
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Peter Korfits Frank på tlf.: 7281 9140.

Sådan søger du
Ansøgningen vedlagt alle relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” nederst. Hvis et ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe dem til en evt. samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

15.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent