Oversergent (faglærer) til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed CMS i Nordjylland


Oversergent (faglærer) til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed CMS i Nordjylland.

Er du oversergent, har du flair for redningsmidler, fartøjssejlads, undervisning og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her et spændende job som faglærer ved CMS i Frederikshavn/Bangsbo.
Om os
CMS er indtil årets udgang underlagt 1. Eskadre, men fra 1. januar 2021 vil CMS være direkte underlagt Søværnskommandoen. CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 60 medarbejdere.

CMS er kompetencecenter indenfor områderne redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben og maritim force protection. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.

Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er, f.eks. skydebaner, skydesimulator, træningsbassin, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

REFA varetager sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser og materiel inden for redningsmidler og fartøjssejlads og koordinerer disse i tæt samarbejde med Søværnskommandoen. Herudover deltager faggruppen lejlighedsvist i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.
Om stillingen
Stillingen, som skal besættes, er en faglærerstilling indenfor redningsmiddel- og fartøjsområdet. Undervisningen vil dække begge områder. Der kan i den forbindelse være noget manuelt arbejde.

REFA er en dynamisk arbejdsplads, som løser mange ad hoc opgaver, derfor kan planlægningen blive ændret med kort varsel. En del af vores uddannelser fortsætter udover normal arbejdstid, blandt andet øvelsesaktiviteter og støtte til diverse eksterne myndigheder.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder. Den faglige indsigt, samarbejde og personlig integritet er nøgleelementer for opnåelse af fælles løsninger.
Om dig
Du er oversergent og har gerne undervisningserfaring fra tidligere tjeneste. Stillingsvaretagelsen kræver udpræget selvstændighed, ansvarsbevidsthed og professionalisme.
Du har gode dansk- og engelskkundskaber. Du har som minimum kørekort, kategori B til almindelig bil u/3500 kg., samt gennemgået og bestået Søværnets Speedbådsførerprøve.
Det er ønskeligt, at du har stor erfaring som bådfører og at denne løbende er blevet vedligeholdt. Det er ligeledes ønskeligt, at du har ekstra navigationsuddannelse ud over Søværnets Speedbådsførerprøve. Herudover er det ønskeligt, at du har erfaring fra sejlende tjeneste i søværnet som dæksbefalingsmand på en af Søværnets større enheder.

Det er vigtigt at du har godt fat i følgende kompetencer: Planlægning, samarbejde, helhedsorientering og fleksibilitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Mads Damsgaard telefon 72 85 51 52

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 14. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.11.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent