Informations- og kommunikationsteknologi koordinator (barselsvikariat)


Informations- og kommunikationsteknologi koordinator (barselsvikariat)

Er du nysgerrig og har du mod på nye udfordringer? Har du lyst til at arbejde i en mangfoldig statslig organisation? Vil du være med til at skabe sammenhæng mellem data byggeri og drift i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og har du kompetencerne der kan hjælpe os i den rigtige retning? Så vil vi sikre dig en lærerig oplevelse.
Om os
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke aktiviteternes gang og ikke mindst din hverdag.
Du kommer til at sidde i Ejendomsstaben, Forretnings- og procesafdelingens sektion for Kvalitet, hvor vi arbejder med rådgivning, analyser, auditering og kontrol indenfor en række områder.
Vi skal sikre, at styrelsen får den rette rådgivning på et passende højt niveau og afstemt med at kvaliteten kan opretholdes. Dette drejer sig om opgaver indenfor et bredt udsnit af styrelsens opgaver og processer. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med flere forskellige afdelinger i Ejendomsstyrelsen samt andre myndigheder og styrelser.
Vi har en god og uformel omgangstone i afdelingen og der er stor grad af frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Stillingen er i sin karakter en udviklingsstilling, hvor du vil få betydelig indflydelse på hvordan opgaven skal løses.
Opgaven kræver selvstændighed, systematik, orden og overblik samt forretningsforståelse. En forståelse der opnås gennem et tæt samarbejde med de mange forskellige afdelinger og fagområder, der udgør styrelsen.
IKT koordinatoren, har særligt ansvar for at vi stiller de rigtige krav og laver den rigtige opfølgning, overfor vores leverandører.
Det vigtigste er ikke din uddannelse, men hvad du brænder for og hvad du kan.

IKT koordinator er hovedsagelig af administrativ karakter.
Du har til opgave at:
• Revidere FES IKT aftaler.
• Opbygge et kontrol miljø for IKT aftaler
• Støtte med rådgivning ved udbud og leverandørstyring.
• Selvstændigt foreslå og udvikle nye tiltag og processer
• Bidrage til en god og ordentlig forretningspraksis i styrelsen.
• Koordinere og følge op på projekter.
• Sagsbehandling, deltagelse i arbejdsgrupper og faglige netværk.
• Afholde undervisning i for styrelsen internt.
• Være orienteret om og følge op på gældende lovgivning og bestemmelser.
• Forberede log gennemføre ledelsesrapportering.
• Repræsentere Ejendomsstyrelsen i koncernfælles arbejdsgrupper.

Opgaverne vil ofte blive løst som projektarbejde i tæt koordination med de øvrige faglige specialister. Du kommer til både at være projektleder og indgå i arbejdsgrupper, samt udføre enkelte opgaver på egen hånd.
Om dig
Du har en relevant uddannelse med en viden om byggeri og projektledelse.
Du kan også været nyuddannet med lyst til at lære mere. Stillingsindholdet vil initialt blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Du er i stand til at opbygge forretningsforståelse med flair for at forstå processer og du er bekendt med lovgivningen indenfor området.
Du har veludviklede kommunikative evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden. Du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt, kan kommunikere på dansk og engelsk på forretningsniveau samt er i stand til at formidle kompleks viden og dermed gøre komplicerede problemstillinger forståelige for andre.
Du er selvstændig, nysgerrig, opsøgende og energisk af natur. Du har lyst til at udvikle dig gennem en løbende kompetenceopbygning samt at deltage aktivt i faglige sammenhænge, som ERFA-grupper og konferencer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. I forbindelse med din ansættelse er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Dertil, vil der være en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er tidbegrænset og har en varighed på seks måneder. Dog med mulighed for forlængelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Arbejdspladsen er fysisk placeret i Hjørring.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for IT Strategisektionen Thomas T. Klingemann på telefon 72 81 33 11 eller mobil 24 59 70 90.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 33

Ansøgningsfristen er den 8. november 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent