HR-sagsbehandler til Bemandingssektion Specialer


HR-sagsbehandler til Bemandingssektion Specialer

Vores gode kollega har valgt at gå på pension, og vi søger derfor hendes afløser.

Er du serviceminded og udadvendt af natur, og sætter du en ære i at arbejde struktureret og detaljeorienteret med administrative opgaver, så er du måske vores nye HR-sagsbehandler.
Om os
Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse støtter og rådgiver Forsvarets chefer i forbindelse med bl.a. rekruttering, personaletilpasninger og øvrige personaleforhold.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og et godt arbejdsmiljø. Vi er stolte af vores faglighed og har et trygt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi sætter tid af til at videndele og udveksle erfaringer i dagligdagen.

Vi har en social arbejdsplads, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret.

Vi har travlt og arbejder ofte med korte deadlines. Til gengæld har vi flekstid, så de timer vi arbejder ekstra, er der god fleksibilitet og mulighed for at afvikle løbende.
Om stillingen
Du er en vigtig del af en dynamisk medarbejdergruppe i sektionen, hvor din primære opgave er, at yde administrativ støtte til vores HR-konsulenter i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesopgaver. Det kan f.eks. være at læse korrektur og give input til diverse materialer, breve og lignende.

Desuden får du mulighed for, at få egne rekrutteringsopgaver af blandt andet elever og lærlinge, ligesom du kommer til at have en tæt kontakt med forskellige uddannelsesinstitutioner omkring indgåelse af uddannelsesaftaler.

Det er også din opgave, at sørge for at henvendelser, som vi dagligt modtager i vores fælles kontorpostkasser fra vores eksterne og interne kunder, bliver besvaret og eventuelt fordelt til HR-konsulenterne.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig uddannelse eller praktisk relevant erfaring fra en lignende stilling, og meget gerne fra Forsvaret eller Forsvarsministeriets organisation.

Det er en fordel, hvis du har et indgående kendskab, gerne på superbruger niveau til KESDH journaliseringssystemet WorkZone og SAP, da begge systemer er en integreret del af vores hverdag.

Du får en del kontakt med mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt, at du trives med udadvendt kontakt, og har en udpræget servicemindet tilgang til dine opgaver, du tager initiativ og er god til at være på forkant. Du har et godt overblik og kan holde styr på mange forskellige opgaver.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Basislønnen er 26.240,00 kr. pr. måned. Der er mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Christina Vedel på telefon 7281 9181.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 45 og/eller uge 46.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi beder dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

27.10.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent