Flyveinstruktør (kaptajn) ved Flyveskolen


Flyveinstruktør (kaptajn) ved Flyveskolen

Er du motiveret for at være en del af Flyveskolens arbejde med at udvælge kommende piloter til Flyvevåbnets enheder, samt støtte uddannelse af Forsvarets personel i flyvende operationer?
Om os
Helicopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere, Eskadrille 660 samt Flyveskolen (FLSK). Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Ved Eskadrille 660 understøttes alle Flyvevåbnets udsendelser samt deltagelse i andre værns udsendelser. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

FLSK er placeret på HW og den primære opgave er, at udvælge egnede pilotkandidater til fortsat uddannelse som i pilot i Flyvevåbnet. FLSK gennemfører sekundært en række kurser for besætningsmedlemmer, taktiske operatører, missionsplanlæggere, Duty Ops assistenter, flyvelæger, flyveledere, kadetter samt omskoling og efteruddannelse af piloter til T-17. FLSK består organisatorisk af fire hovedsektioner, som er henholdsvis en operativ, uddannelses, logistik og administrativ sektion. Vi opfatter os selv som en meget professionel virksomhed med stor fokus på høj kvalitet i det produkt vi leverer. Vi tilbyder derfor også en vis grad af fleksibilitet for den enkelte medarbejder i hverdagen, for herigennem at skabe en god balance mellem opgaveløsning og trivsel.
Om stillingen
Du skal fungere som flyveinstruktør på T-17 ved FLSK Operations Sektion, hvilket både indbefatter teoretisk og praktisk undervisning samt løsning af specialjobs indenfor nærmere afgrænsede områder. I stillingen indgår sagsbehandling på T-17 området, som er i en spændende og positiv udvikling. Operations Sektionen arbejder med input til diverse OPINS og bestemmelser for derigennem at optimere T-17 området.

Du skal endvidere fungere som operativ pilot på T-17 ved støtteflyvning for andre enheder fra Forsvaret og i øvrigt opretholde et generelt højt fagligt niveau.

Desuden vil du skulle indgå i FLSK samlede team af flyveinstruktører, og skal derfor forudse at veksle mellem både uddannelsesmæssige og operative opgaver. Arbejdet på Flyveskolen er primært inden for normal tjenestetid, med meget begrænset weekendarbejde.
Om dig
Du er officer og har pilotmæssig baggrund fra Forsvaret samt har forrettet tjeneste ved en operativ flyvende eskadrille. Endvidere skal du kunne opnå og opretholde status på T-17 samt kunne fungere som flyveinstruktør på denne. Du er eventuelt en pilot som har nået et stade i dit operative virke, hvor du er klar til at blive IP på egen type, og derfor ønsker at få et indblik i rollen som instruktør.

Du er en konstruktiv, engageret og udadvendt person, der både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Desuden skal du have en fleksibel og serviceorienteret tilgang til dit arbejde og formå at holde mange bolde i luft. Vi forventer du besidder særligt gode pædagogiske evner samt er motiveret for at arbejde tæt sammen med vores kursister. Vi tillægger dine samarbejdsegenskaber megen stor betydning, idet du skal kunne fungere i en mindre enhed, hvor samspillet med dine øvrige kolleger er altafgørende for det produkt du som individ og vi som skole leverer. Derudover er du en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, hvor du besidder et højt kvalitetsniveau i alle aspekter af arbejdet, bådet på jorden og i luften.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major J.R Jensen (NIN), Chef for Flyveskolen ved Helicopter Wing Karup på telefon nr. 72 84 36 01

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl (DEN), Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er d. 27. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent