Udstationering til Polen – Military Advisor til Deputy Chief of Staff Operations ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering til Polen – Military Advisor til Deputy Chief of Staff Operations ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Er du en dygtig rådgiver og kommunikator? Og har du overblik over NATO struktur og doktrin? Så er du måske vores nye Military Advisor til Deputy Chief of Staff Operations (MA to DCOS OPS).

Som udstationeret soldat får du en oplevelse for livet, som kan deles med hele familien. Evt. børn får mulighed for international skolegang og du bliver en del af en danskerkoloni der består af op til 45 familier.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som MA er du ansvarlig for at holde DCOS OPS orienteret om relevante emner med indflydelse på OPS Staben og hovedkvarteret som helhed. DCOS OPS består af divisionerne J2, J3, J3/5 og Joint Engineer (JENG). Du rådgiver og støtter som sparringspartner for DCOS OPS forberedelser til møder af enhver art og sikrer i samarbejde med DCOS OPS forkontor, at DCOS møder velforberedt på rette sted og rette tid. Du deltager i alle relevante møder sammen med DCOS OPS. Sammen med DCOS forkontor, under anvendelse af de stabsstøtte systemer Hovedkvarteret anvender, er du ansvarlig for koordineringen af stabsarbejdet i J2, J3, J3/5 og JENG. Du yder støtte til DCOS OPS med synkroniseringen af stabsarbejdet, administration interne procedurer samt informationsudveksling og koordineringen af informationsflowet indenfor DCOS OPS’ ansvarsområde.
DCOS OPS er altid en amerikansk brigadegeneral, det er derfor vigtigt, at du har solid viden om NATO strukturer og procedurer og kan bidrage til DCOS OPS overvejelser med hvorledes NATO ser ud, de forskellige roller for både kommando- og styrkestrukturen samt doktrin.
På vegne af DCOS OPS koordinerer du med Legal Advisers, Public Affairs, Senior National Representatives og Assisting Chief of Staffs. Derudover koordinerer og opdaterer du Stabsdirektiver og Stabsordrer. Sammen med DCOS OPS front office, opdaterer du generalens kalender, koordinerer opgaver og forberedelser af taler og briefinger i forbindelse med interne og eksterne møder samt besøg.
Om dig
Du er en rutineret major og har gennemført Videreuddannelsestrin II, MMS eller anden ækvivalerende uddannelse gerne suppleret af Operativ Føringsuddannelse (OFU). Du har et godt kendskab til og overblik over NATO strukturen samt NATO doktriner så du kan vejlede generalen bedst muligt. Derudover er du en dygtig analytiker og en god kommunikator, som forstår at facilitere positivt samarbejde på tværs af en kompleks, multinational organisation med respekt for kulturelle forskelle.
Du er helhedsorienteret og har god forståelse for NATO’s operative virksomhed.
Du har solid erfaring fra stabsarbejde f. eks. som ”current” planner eller analytiker på divisions niveau eller højere samt erfaring med NATO Comprehensive Operations Planning og TOPFAS.
Det vil være en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer eller tidligere har været udstationeret i NATO.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen hurtigst muligt efter aftale. Nuværende stillingsindehaver har skiftet stilling internt i HQ, hvorfor der er god mulighed for overdragelse og opfølgning undervejs.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.
I stillingen tillægges du grad af oberstløjtnant.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders Köppen Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 2. november 2020.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Interesseret i at blive udstationeret?
Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder der er i fremtiden.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.11.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent