Student til Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik


Student til Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og SikkerhedspolitikHar du interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik? Trives du i et dynamisk arbejdsmiljø, og har du lyst til at arbejde helt tæt på den danske politiske beslutningsproces?

Så bliv studentermedarbejder i Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik.
Om os
Kontoret er en del af Afdeling for Sikkerhedspolitik og Operationer, som er en central og travl afdeling i Forsvarsministeriets departement, der varetager en bred opgaveportefølje.

Kontoret for Forsvars- og Sikkerhedspolitik er ansvarlig for Forsvarsministeriets overordnede forsvars- og sikkerhedspolitik, og håndterer udfærdigelsen og koordinationen af politiske aftaler, herunder forsvarsforliget. Kontoret er endvidere ansvarlig for koordination af policy i relation til NATO, EU og det nordiske samarbejde samt for sikkerhedspolitiske forhold i Arktis. Derudover er kontoret ansvarlig for udviklingen af og tilsynet med Forsvarskommandoen samt udviklingen i de enkelte værn og på specialoperationsområdet.
Endelig er minister- og ledelsesbetjening er en vigtig opgave. Vi har endvidere et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder samt de øvrige ministerier, herunder særligt Udenrigsministeriet.
Om stillingen
Vi søger en studentermedarbejder til kontoret. Som student vil du i tæt samarbejde med engagerede kollegaer varetage en bred og varierende vifte af opgaver, og du vil få indgående kendskab til danske og internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Du skal blandt andet assistere ved udarbejdelse af materiale til ministermøder, planlægning og afholdelse af eksterne møder samt bistå kontorets sagsbehandlere med forefaldende arbejde. Desuden skal du varetage en række praktiske opgaver, som eksempelvis at udarbejde referater samt øvrige administrative opgaver forbundet med kontorets drift.

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer, interesser og kontorets løbende prioritering af opgaver.

Det er vores ambition, at du skal lære så meget som muligt i vores afdeling, og vi vil derfor gerne være i løbende dialog med dig om dine opgaver.

Vores studenterstillinger ligger i gennemsnit på 20 timer om ugen.
Forventet startdato: 1. december 2020.
Om dig
Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med flere forskelligartede opgaver. Det er vigtigt, at du er interesseret i internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger og har mod på udfordringer i et arbejdsmiljø, der til tider er hektisk og med korte frister.

Der lægges herudover vægt på, at du:
- har gode samarbejdsevner, er engageret og udadvendt
- er selvkørende i opgaveløsningen og tager initiativ
- kan formulere dig kort og præcist på både dansk og engelsk
- kan arbejde effektivt i tidspressede situationer
- har overblik og er god til at organisere også de praktiske opgaver

Vi forestiller os, at du er studerende på overbygningen af en relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse med mindst 1 år tilbage af studiet. En vis fleksibilitet i forhold til arbejdsdage er endvidere ønskelig.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning som studentermedarbejder sker som studentermedhjælper/bachelor på trin 1 i henhold til AC-overenskomsten af 10. november 2015 for akademikere i staten.

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer også, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning.

Din ansættelse som studentermedarbejder er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgning og spørgsmål
Din ansøgning med CV og relevante uddannelsespapirer skal være os i hænde senest 26. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingernes indhold kan du henvende dig til souschef Anna Kjær på tlf. 40909248.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ava Leonora Berg på tlf. 32665136
Ansøgere bedes søge stillingen via linket ”søg denne stilling” på denne side.
Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk


  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

26.10.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent