Teknisk sagsbehandler til værkstedsudstyr


Teknisk sagsbehandler til værkstedsudstyr

Kan du se hvad der er op og ned på en skruetrækker, og kan du også se det spændende i at arbejde med værkstedsudstyr til alle Forsvarets- og Beredskabsstyrelsens værksteder? Så er jobbet som teknisk sagsbehandler i værkstedsudstyrsgruppen måske noget for dig.
Om os
I Kapacitetscenter Luft, Flystøtteudstyr, der er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), har vi ansvaret for logistiske-, tekniske- og projektlederopgaver i forbindelse med materieldrift og anskaffelse af flystøtteudstyr, brand- og redningsmateriel, værktøj, værkstedsudstyr, flyve- og nødudstyr, Forsvarets hunde, arktisk materiel og meget andet.

I værkstedsudstyrsgruppen har vi materielansvaret for værkstedsudstyr, således at koncernens værksteder kan understøtte hjemlige og udsendte enheders behov for vedligeholdelse af materiel. Materielansvaret i værkstedsudstyrsgruppen omfatter eksempelvis håndværktøj, maskiner, procesanlæg, måle- og testudstyr, værkstedsindretning, lifte, samt procesudsugningsanlæg.

Vi understøtter bl.a. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Du indgår i et team med 13 kollegaer i Kapacitetscenter Flystøtteudstyr, og du har en stor berøringsflade med samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern, eksterne kunder og leverandører nationalt og internationalt.

Du vil forestå den tekniske sagsbehandling inden for fagområdet værkstedsudstyr og vil især have området som værkstedsinventar, vask og støv og større værkstedsmaskiner som dit kerneområde.

I nært samarbejde med værkstedsstrukturen, en række forsvarsinterne støttefunktioner samt leverandører, sikrer du, at der findes de optimale løsninger på vedligeholdelsestjenestens behov. Du vil varetage den tekniske sagsbehandling, herunder afklare behov, foretage typevalg, koordinere indkøb og sikre installation og ibrugtagning.

Du vil endvidere bidrage til en række andre opgaver, som eksempel udarbejdelse af beslutningsoplæg, forvaltningsgrundlag og tekniske specifikationer ifm. udbudsforretninger.

Der forekommer nogen rejseaktivitet, primært til værkstedsenhederne som er placeret over hele landet, svarende til ca. 20-30 dage årligt.

Du har en fleksibel arbejdsdag, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige kollegaer i FMI og andre samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern.

Du er en del af et uformelt arbejdsmiljø med godt kollegialt samarbejde og garanti for en afvekslende hverdag. Som fagspecialist har du en naturlig daglig berøring med alle de opgaver, der pågår i sektionen. Og vi inddrager dig i projekter, som ligger uden for sektionens eget ansvarsområde.

Vi tilbyder dig et karriereforløb i FMI, der tager afsæt i dine evner og ønsker samt i FMI’s behov. Der er gode muligheder for avancement i FMI, afhængig af dit potentiale og ledige stillinger.
Om dig
Du har en relevant erhvervsuddannelse som fly- eller automekaniker, vvs-tekniker eller byggetekniker, eventuelt overbygget med en akademimerkonomuddannelse i ledelse.

Vi lægger vægt på, at du har:

Solid erfaring med - og flair for - anvendelse af ERP systemer, gerne SAP/DeMars, som er et væsentligt værktøj i din opgaveløsning.

Flerårig erfaring med at styre- og koordinere gennemførelse af installationsopgaver og projekter, herunder udbud og anskaffelser.

Relevant og gerne bred erfaring inden for fagområderne produktionsteknik, materielvedligeholdelse og/eller bygge- og installationsteknik.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften, arbejder selvstændigt og struktureret, og at du tager ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver. I og med at du får en bred kontaktflade, er det væsentligt, at du er en god kommunikator - mundtligt såvel som skriftligt.

Som person er du resultatorienteret, tillidsvækkende, og du har naturlig pondus.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som overværkmester-2 på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mette Them Kjølholm på 7281 5150.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-BA-BS206@mil.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 6. november 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtale straks herefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.11.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent