Journal manager til scandinavian Journal af military studies ved Forsvarsakademiet


Journal manager til scandinavian Journal af military studies ved Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet skal bruge en systematisk og forskningsorienteret journal manager til tidskriftet ’Scandinavian Journal of Military Studies’.
Om os
Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) er en peer-reviewed, online “open access” journal, hvis formål er at publicere teoretiske og empiriske forskningsartikler af høj international standard. Herudover publicerer tidskriftet også praksis-orienterede artikler typisk skrevet af fagprofessionelle. Tidskriftet er multidisciplinært og dækker bl.a. følgende områder: military sociology, security and war studies, technology, ethics, conflict management, public governance, culture studies, organization theory, military psychology og research methods.

SJMS sigter mod at styrke forskning og netværk inden for military studies i Skandinavien, men søger samtidig at samle det praksisnære og policy-orienterede fra den øvrige verden i håndteringen af aktuelle problemstillinger og udfordringer.
SJMS drives under Forsvarsakademiet placeret på Svanemøllen Kaserne, og er et samarbejde mellem det danske Forsvarsakademi, det Norske Forsvarsakademi, Center for Militære Studier (CMS) på Københavns Universitet og Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS).
Om stillingen
Stillingen er tidsbegrænset til indledningsvist 3 år med mulighed for forlængelse.

Journal manager fungerer som den daglige ansvarlige for SJMS drift. Dette sker i tæt samarbejde med FAK editor-gruppe, som består af en executive editor og to chief editors.
Journal editor er organisatorisk placeret i Institut for Ledelse og Organisation med direkte reference til institutchefen, der ligeledes er chief editor.
En vejledende oversigt over journal managers opgaver og ansvar fremgår nedenfor i relation til administration, redaktion og faglig sparring og udvikling.

Ansvar og opgaver:
- Styring af publiceringsprocessen fra submission til publicering
- Medvirker som editor på relevante artikler til støtte for chief editors
- Redaktionel sparring med og støtte til chief editors
- Ledelse af sekretariatsarbejde med koordination af opgaver og processer i det nordiske partnersamarbejde og budgetstyring,
- Forretningsudvikling: Strategisk støtte til udvikling af tidsskriftet herunder partnerudvidelse, events, workshops mm.
- Tilrettelæggelse af formidlings- og udviklingsarrangementer som skriveworkshops, seminarer, konferencer, m.m.
- Vedligeholdelse af sociale medier (Twitter og LinkedIn) og opdatering af publiceringssites

Beslægtede opgaver (herunder faglig sparring og uddannelse)
- Undervisning i akademisk skrivning, akademisk argumentation, akademisk sprogbrug
- Copy-editing og proof-reading for forfattere i publiceringsfasen
- Sparring med ph.d.-studerende og understøttelse af militære medarbejdere, som ønsker at skrive artikler til SJMS
- Styrke SJMS formidlings- og forskningskommunikation – at få forskere til at formidle deres forskning mere bredt ud i de militære partnerorganisationer

I stillingen vil der være mulighed for at indgå i relevante forskningsprojekter og publiceringsprocesser – gerne inden for rammen af SJMS’ faglige områder.
Om dig
Du er forskeruddannet og har selv publiceret inden for dit felt. Du har gerne en samfundsvidenskabelig baggrund, men anden baggrund er ikke diskvalificerende.
Du er interesseret i at støtte andres publiceringer, men også i at vedligeholde din egen forskning og publicering.
Den ideelle kandidat har ligeledes erfaring med publiceringsprocesser i dybden samt kvalitetssikring og vejledning i projekt- og artikelskrivning.
Derudover vil undervisningserfaring være en fordel.
Det forventes, at du er selvstændig i din opgaveløsning, og kan indgå som faglig sparringspartner med editor teamet og de øvrige nordiske partnere i at udvikle og konsolidere SJMS.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn er efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finasieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministerits koncern er du omfattet af nogle særlige villår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale oprationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
E du interesseret kan du høre mere om stillingen hos enten kommandørkaptajn Vilhelm Holsting, Chef for Institut for Ledelse og Organisation, på telefon 7281 7562 eller lektor Thomas Crosbie ved Center for Værnsfælles Operationer på telefon 2899 2164.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du ringe til HR konsulenten ved Forsvarsministerits Personalestyrelse, afdelignsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er 30. oktober 2020 med samtaler afholdt umiddelbart efter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt herefter og indledningsvist i tre år.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæftr relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.10.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent