Elementleder G7 (M/331) ved Landsdelsregion Øst


Elementleder G7 ved Landsdelsregion Øst


Vil du være leder i den operative struktur og være med til at påvirke uddannelsen af Hjemmeværnets frivillige? Så tilbyder Landsdelsregion Øst en udfordrende stilling, hvor du vil have stor mulighed for at præge uddannelsen i Hjemmeværnet samt mulighed for udvikling i, og af, stillingen som Elementleder G7 ved Landsdelsregion Øst – Uddannelse. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Hærkommandoen.

Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Værnsfælles Forsvarskommando, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

G7 indgår i den samlede Operations-, Planlægnings- og Uddanelsessektion (OPUSEK), som består af sektionschefen og ni militære medarbejdere.

OPUSEK ansvar og hovedopgaver vedrører planlægning og gennemførelse af operative opgaver i totalforsvarsregi samt uddannelsesaktiviteter, der knytter sig hertil. Sektionen er involveret i hovedparten af aktiviteter og opgaver ved regionen, enten som ansvarlig ressortsektion, eller som bidragsyder til de øvrige sektioners aktiviteter. Endvidere adresseres diverse opgaver af udviklingsmæssig og strategisk karakter i relation til Hærkommandoen såvel som Hjemmeværnskommandoen og Politiet.
Om stillingen
Du vil som Elementleder G7 få ledelsesansvar for det fastansatte personel, som består af én kaptajn samt én seniorsergent. Dertil kommer en stor kontaktflade til det frivillige - og reservepersonel, som er tilknyttet regionen.

Elementleder G7 er ansvarlig for regionens samlede uddannelsesportefølje herunder øvelsesplanlægning af Hærhjemmeværnsdistrikternes Stabs- og feltøvelse. I uddannelsen af frivillige hjemmeværnsoldater lægges tyngde ved planlægning og uddannelse af regionens infanteri og motoriserede overvågningsenheder, herunder planlægning af disses deltagelse i nationale - og internationale øvelsesvirksomhed. G7 varetager regionens Lessons Identified/Lessons Learned/EVAL regime samt regionens konceptudvikling i relation til bl.a. udvikling af doktrin, organisation, teknologi og uddannelse inden for regionens myndighedsområde. Yderligere vil du indgå i et meget tæt samarbejde med regionens dispositionsenheder med henblik på at identificere og udnytte muligheder for synergier inden for uddannelsesområdet.

Som Elementleder G7 vil du tillige gennemføre planlægning og løsning af, eller dele af, større samlede opgaver inden for overordnede/signifikante områder og være i stand til selvstændigt at træffe afgørelser inden for egne sagsområder.

I forbindelse med aktiveringen af regionens planlægnings- og operationscenter, vil du være placeret i plancenteret med ansvar for G7 området.
Om dig
Du er officer i hæren, har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere/MMS og har haft en varieret operativ tjeneste i Hæren og/eller Hjemmeværnet. Alternativt kan du være kaptajn under uddannelse til Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse.

Du har stabstjeneste erfaring og har været udsendt i internationale operationer. Tidligere tjeneste ved divisionsstab, brigadestab, bataljonsstab eller et hjemmeværnsdistrikt samt bredt kendskab til operationer og uddannelse er en forudsætning. Det er ønskeligt, at du har kendskab til totalforsvaret samt Hjemmeværnets organisation og opgaver, men dette ses ikke som et ubetinget krav. Du er bruger af Captia og DeMars, og er i øvrigt fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.

Du er helhedsorienteret og i stand til at kunne håndtere komplekse sager. Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en hektisk hverdag. Opgaverne i sektionen er mangeartede og ind i mellem med korte terminer, hvorfor det forventes, at du er fleksibel og omstillingsparat og i stand til hurtigt at skifte fokus. Du skal kunne fremkomme med løsninger og se muligheder for udvikling inden for sektionens sagsområder og gennem dit engagement medvirke til at gøre idé til virkelighed. Du er velformuleret, både mundtligt og skriftligt, og kan kommunikere både formelt og uformelt ligesom du udviser rettidighed og besidder høj faglighed.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og der vil til stillingen være krav om bestået træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner
.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende stillingsindehaver MJ Kenneth J. Thornild (LRGNE-G7-01) telefon: 72 21 72 52 eller chefen for OPUSEK, major Peer la Cour (LRGNE-CHOPU) telefon:72 21 72 43.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020. Samtaler gennemføres løbende og umiddelbart efter i uge 44/2020 på Kastellet eller via VTC. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt eller senest 01. december 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Landsdelsregionen og dens underlagte myndigheder skal på Chefen for Hjemmeværnets vegne opstille og uddanne hjemmeværnets frivillige til at indgå i militære enheder, der er klar til indsats.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Lands-delsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lol-land-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.

Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastro-fer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Ud-dannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent