Psykolog til Veterancentret København


Autoriseret psykolog til Forsvarets Veterancenter

Som psykolog i Veterancentret, får du muligheden for at fordybe dig i krisepsykologi og traumebehandling under gode forhold og med plads til og fokus på den enkelte klients behov.

Læs videre, hvis du er nysgerrig på et job i et miljø med højt fagligt niveau og med plads til også at udvikle dig.
Om os
Du bliver ansat i klinikken under Militærpsykologisk afdeling. Udover klinikken består afdelingen af en enhed for forebyggelse og en enhed for familiebehandling.

Vi er en klinisk behandlingsenhed, som tilbyder aktivt tjenestegørende og tidligere ansatte veteraner samt deres pårørende behandling for problematikker, der kan relateres til udsendelse i internationale operationer.

Klinikken er kendetegnet ved høj faglighed, engagement i opgaveløsningen og en forskningsbaseret tilgang til behandlingsopgaven.

Vi arbejder indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang med både manualiserede tilgange og individuelt tilrettelagte forløb. Vil tilpasser løbende behandlingsplanen til klientens problemstilling i både varighed, form og indhold. Det sker med en høj grad af sparring, dialog og tværfagligt samarbejde.

Udover individuel psykoterapeutisk behandling tilbyder vi også gruppebehandling, mindfulness, kropsterapi ved fysioterapeut samt neurofeedback behandling.

Klinikken er forskningsorienteret og udvikler, afprøver og evaluerer løbende nye metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi. Lige nu gennemfører vi et projekt med virtual reality som redskab i PTSD behandlingen, samt et projekt med modulopbygget og individualiseret behandling af kompleks PTSD.

Klinikken har endvidere den nationale krisevagt, hvor psykologerne indsættes nationalt med kort varsel til løsning af krisepsykologiske opgaver i Forsvaret.
Om stillingen
Dine primære opgaver bliver:

• visitation af veteraner, soldater og pårørende
• psykoterapeutisk behandling individuelt og i grupper
• rådgivning via dagvagtstelefon
• tværfagligt samarbejde om klienter med andre fagpersoner i Veterancentret
• undervisningsopgaver
• national krisevagt
• reintegration af de udsendte soldater

Du har typisk 8-12 klienter i forløb ad gangen, som justeres hvis du sideløbende har gruppe. Du har 2-4 dagvagter om måneden og 2 ugentlige visitationssamtaler. Derudover kan der periodevis komme undervisnings- eller supervisionsopgaver. Den nationale krisevagt varetages for en uge af gangen og forekommer 4-5 gange årligt.

Du bliver en del af en stor og dynamisk og specialiseret psykologarbejdsplads, hvor du vil have rig mulighed for faglig sparring og læring af dygtige og engagerede kolleger.

Du får gode muligheder for faglig udvikling indenfor et område med mange interessenter og stort samfundsmæssig og politisk fokus.

Vi afholder og deltager jævnligt i faglige seminarer og konferencer. Du får tilbudt systematisk og jævnlig supervision på både metode og på udredning.

Derudover får du mulighed for at deltage i relevante kurser og efteruddannelser.

Du skal forvente 8-10 rejsedage om året i forbindelse med kurser, møder og seminarer i hele landet.
Om dig
Vi søger en autoriseret psykolog som arbejder indenfor rammen af kognitiv adfærdsterapi og gerne med relevant efteruddannelse og gerne med erfaring fra psykiatrien.

Du er glad for klinisk fordybelse og behandlingsarbejde, men trives også i et udviklingsorienteret miljø, hvor du løbende vil blive både fagligt og personligt udfordret.

Du arbejder målrettet og struktureret, og med blik for tværfaglig inddragelse undervejs i behandlingen.

Du bidrager til det gode samarbejde og arbejdsmiljø gennem deltagelse og interesse for dine kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.

Du er fleksibel og bidrager gerne til opgaver udenfor normal arbejdstid og i sjældne tilfælde weekender, og derudover er du indstillet på nogen rejseaktivitet, da opgaver og seminarer ligger på kaserner rundt om i landet.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer et centralt forhandlet fleksibilitetstillæg, evt. autorisationstillæg samt mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Til stillingen er der også knyttet fysiske og helbredsmæssige krav, da man, om nødvendigt kan komme i betragtning til udsendelse, hvis den politiske situation ændrer sig. Du skal derfor gennemgå en helbredsvurdering, fysisk afprøvning og psykologisk test forud for ansættelse. Kravene vil som hovedregel kunne bestås af personer i fornuftig form. Du kan læse om de fysiske krav på: https://traenmed.forsvaret.dk/

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikleder Dorte Hjortkjær på 7216 3260. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link og vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og til besættelse d. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 6. november 2020. Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup den 16. november 2020.

Fysisk test, helbredsvurdering og psykologisk test/interview vurdering foregår i Jonstruplejren i Ballerup og er planlagt til den 25. november 2020, hvor du bedes afsætte hele dagen til formålet.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent