Leder af Aeronautical Information Management elementet.


Leder af Aeronautical Information Management elementet.

Vil du være leder for en lille professionel specielenhed, der dagligt understøtter flyvevåbnets opgaveløsning og tilser, at alle flyvevåbnets fly og helikoptere kan operere sikkert og effektivt?
Elementleder søges til Flyverkommandoens Aeronautical Information Management (AIM) element.
Om os
Vi er et selvstændigt element i Flyverkommandoen, der varetager AIM for Forsvaret. Dette består i at udarbejde, opdatere og udgive kritiske publikationer samt nødvendig luftfartssikkerhedsinformation til brug for planlægning og gennemførelse af forsvarets luftoperationer.

Elementet består af fire medarbejdere samt en leder.
Medarbejderne er delvist selvstændige inden for hvert deres fagområde, hvorfor lederansvaret primært beror på daglig koordination og personaleledelse samt tilrettelæggelse af efteruddannelser og kurser.

Som leder er du samtidig ansvarlig for at godkende og publicere Mil AIP, FLIP, NOTAMs og Nav-warnings og du skal koordinere udgivelse af flyvekort.
I tillæg hertil bliver du ansvarlig for instrumentflyvningsområdet i Flyvevåbnet, herunder at sikre besætningernes viden og forståelse for instrument- og anflyvningsprocedurer i koordination med instrumentflyvningsofficererne på de operative wings.

Du skal forvente at planlægge og afholde efteruddannelsesbriefings og mindre kurser indenfor AIM og instrumentflyvningsområdet for alle Forsvarets flyvende besætninger.
Om stillingen
Stillingen som leder FLI kræver uddannelse i design af anflyvningsprocedurer samt instrumentflyvningskursus, og du vil skulle løbende holde din viden opdateret gennem nye og opfølgende kurser.

Som led i din funktion skal du derfor forvente at deltage i kurser i udlandet, ligesom du kan forvente at deltage i flyvninger med Forsvarets fly, for på den måde at opbygge en dybere forståelse for procedurernes anvendelse, samt opbygge og vedligeholde et netværk til brugerne.

Opgaverne som leder for FLK AIM element inkluderer blandt andet følgende:
- Overordnet ansvarlig for elementets opgaveløsning,
- Almindelige ledelsesfunktioner, herunder FOKUS samtaleleder for medarbejdere
- Godkender opdateringer og justeringer til den militære Aeronautical Information Publication (Mil AIP), herunder instrumentanflyvningsprocedurer,
- Koordinerer udarbejdelse af flyvekort – med såvel NAVIAIR som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE),
- Ansvarlig for opdateringer til og udgivelse af ”Flying in Denmark” dokument samt tilhørende briefing materiale,
- Ansvarlig for planlægning af kurser for FLI,
- Vedligeholder den digitale linksamling til flyverelaterede publikationer for FLV interesseområde,
- Rådgiver og vejleder flyvende enheder indenfor områder som AIP, NOTAM og IAP.
- Udsender bulletins til operative wings vedr. nye procedurer og udvikling i europæisk luftrum,
- Ansvarlig for efteruddannelse af flyvende enheder, ift. instrument- og anflyvningsprocedurer, i koordination med instrumentflyvningsofficererne på de operative wings.

Ud over ovenstående konkrete opgaver, hører der en række af ad hoc opgaver med til stillingen irt. sagsbehandling og almindeligt stabsarbejde.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemgået VUT I/L eller VUK.

Du har et solidt kendskab til luftrum og instrumentflyvningsregimet, eksempelvis i form af en operativ baggrund som pilot, og har ønske om et spændende job som leder for Flyverkommandoens AIM element ved FKO i Karup.

Det er en fordel hvis du har praktisk ledelseserfaring og forstår reglerne og udviklingen i europæisk luftfart samt snitfladen til militære operative behov.

Du skal være villig til at gennemgå den til stillingen nødvendige uddannelse/efteruddannelse.

Du skal kunne honorere såvel fysiske som helbredsmæssige krav, samt kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt/NATO SECRET.

Gode engelskkundskaber i såvel skrift som tale er påkrævet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte CH KAA Asger Schou Pilgaard på FKO-F-CHKAA@mil.dk eller 728 40159.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021 eller hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 15. november 2020, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent