Udstationring: Faculty Advisor ved NATO Defence College, Rom


Udstationring: Faculty Advisor ved NATO Defence College, Rom

Er du interesseret i akademiske udfordringer på højt niveau i NATO? Så er her en spændende og selvstændig stilling som Faculty Advisor ved NATO Defense College i Rom, hvor du bliver en del af NATO’s internationale uddannelsesmiljø.
Om os
NATO Defense College er formelt NATO’s eneste, akademiske uddannelsesinstitution. Funktionerne svarer på mange måder til, hvad kendes fra nationale forsvarsakademier; det er dog en hel særlig udfordring, men også en stor mulighed at skabe et internationalt, fremadskuende uddannelsesmiljø blandt NATO’s medlems- og partnerlande.

NATO Defense Colleges væsentligste uddannelsesaktivitet er det knap seks måneder lange Senior Course, der gennemføres to gange årligt. NATO Defense College er endvidere ansvarlig for en række andre aktiviteter, herunder kurser af kortere varighed, forskning, publikationsvirksomhed, en lang række udadgående aktiviteter med særligt partnerlandene m.m.

NATO Defense College er beliggende i Roms militære garnisonsområde i den sydlige del af byen ca. ½ time med offentlige transportmidler fra byens centrum. Her gennemføres uddannelserne i sikkerhedspolitik og strategi for militære og civile studerende for oberstløjtnant / kommandørkaptajnsniveauet og højere og tilsvarende civile niveauer. Deltagerne på uddannelserne kommer fra både NATO medlems- og partnerlande.

Der er generelt gode muligheder for at medtage familien til Rom, og familien vil i væsentlig grad kunne indgå i det sociale liv omkring NATO Defense College.
Om stillingen
I stillingen som Faculty Adviser vil den primære opgave være at bidrage til udvikling og gennemførelse af Senior Course, herunder:
• At fungere som syndikatleder for en multinational komité med ca. 10 studerende, hvor opgaven består i akademisk vejledning, faglig støtte i opgaveløsningen, rette opgaver, bedømme kursisterne m.m.
• Deltage i studierejser (field studies) i relation til Senior Course, hvor der normalt gennemføres tre rejser til medlemslandene, udvalgte hovedkvarterer i NATO’s kommandostruktur og en række organisationer m.fl. (Normal deltagelse i én rejse pr. kursus).
• Efter behov, i forhold til de øvrige aktiviteter ved NATO Defense College, planlægge, facilitere symposier, workshops, øvelser og andre aktiviteter.
• Medvirke til at fastholde og udvikle faglig og uddannelsesmæssig ekspertise inden for NATO Defense College akademiske curriculum,

I stillingen vil du også fungere som Senior National Representative for de danske kursister på NATO Defense College og virke som kontaktperson i kursusrelaterede spørgsmål.

Over den fire-årige ansættelsesperiode vil den danske Faculty Advisor typisk besætte to – tre forskellige stillinger i NDC’s organisation, hvor der gradvist gives mulighed for at udnytte og udbygge de først opnåede erfaringer i de(n) senere stilling(er).
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere, MMS eller lignende relevant på masterniveau.

Du kan dokumentere relevant værnsfælles cheferfaring med koordination og ledelse, herunder er det ønskeligt, at dine erfaringer er oparbejdet fra et internationalt miljø og gerne i NATO eller NATO relaterede stillinger.

Det er en fordel, hvis du har en akademisk indsigt og faglig baggrund, der modsvarer stillingens fokus på strategisk tænkning i NATO. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring fra operative eller uddannelsesmæssige funktioner på relevant niveau.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Du er interesseret i og har godt kendskab til international politik og samarbejdet inden for internationale organisationer, herunder NATO, EU og FN.

Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, du har stor kulturforståelse, herunder ønsker du at sætte dig ind i den italienske hverdag og det italienske sprog. Det ligger derfor naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i
løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Stillingen som Faculty Advisor ved NATO Defense College besættes som udgangspunkt for en fireårig periode.
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021
Dit daglige tjenestested er NATO Defense College, Rom.
Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.
Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet til niveauet SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEM.

Under udstationeringen tillægges stillingsindehaveren midlertidig grad af oberst.

Endelig er det en forudsætning for ansættelsen, at stillingsindehaveren inden tiltrædelse i stillingen, har gennemført Senior Course på NATO Defense College med et tilfredsstillende resultat.

Næste kursus gennemføres forventeligt februar – juli 2021. Du kan læse om Senior Course på www.ndc.nato.int.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller den nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Søren Knudsen på tlf.: +39 3668384010

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80 eller mail FPS-BA-BS108@FIIN.DK

Ansøgning Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2020 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 46, alternativt uge 47.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent