Marinekonstabel til undervandskrigselementet på Center for Våben


Marinekonstabel til undervandskrigselementet på Center for Våben, 2. Eskadre

Center for Våben tilbyder en stilling som marinekonstabel i undervandskrigselementet i træningssektionen. Som marinekonstabel indgår du i undervandskrigselementet, hvor du, i samarbejde med dine kolleger, får en vigtig rolle i centerets operative træning af danske og udenlandske enheder, samt arbejdsopgaver med den daglige drift og vedligeholdelse af det træningsmateriel, som vi anvender.
Om os
Med indførelsen af det nye operative træningsregime er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af søværnets enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige (anerkendte) tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på kundernes (skibenes) præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret i 2. Eskadre, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med p.t. 51 glade, selvkørende og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (Internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en meget uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Undervandskrigselementet er en del af Træningssektionen ved Center for Våben, som i alt består af 16 menige, seks befalingsmænd og én officer. Udover undervandskrigselementet (ASW) er der i sektionen også et overfladeskrigselement (ASuW), et luftkrigselement (AAW) samt et planlægningselement (PLANS).
I undervandskrigselementet er der én fastansat mellemleder og én konstabel.

VBC er en matrix organisation, der vil derfor være samarbejder på tværs af elementerne, fx ifm. øvelsesaktivitet.

Undervandskrigselementet er et nyoprettet element, der dagligt løser mange meget forskellige opgaver, som blandt andre omfatter deltagelse i planlægning og gennemførelse af MULTEX, udvikling og sejlads med undervandsdroner, bidrag i TF ASW til nyindkøb af fremtidig ASW kapacitet, operativ støtte til danske og internationale enheder, samt samarbejder i NATO Smart Defence Projects.

Arbejdet i undervandskrigselementet er dynamisk, hvorfor alle skal være omstillingsparate og fleksible i deres tilgang til opgaveløsningen. Til gengæld er vi en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed.

Du vil som del af undervandskrigselementet blandt andet udføre følgende opgaver:
• Gennemføre og koordinere sejlads med undervandsdroner (GAVIA).
• Deltage i udvikling og gennemføre taktiske spil både i og udenfor MULTEX-regi med GAVIA.
• Arbejde med vedligeholdelse og drift af undervandskrigselementets materiel.
• Deltage i den fællesopgaveløsning sammen med de øvrige elementer og sektioner på VBC.

Det forventes, at du i stillingen tilegner dig kompetencer indenfor undervandsdroner og i ASW domænet, og på sigt bidrager til VBC udvikling på området.

Der kan i stillingen forventet ekstern øvelses- og rejseaktivitet. Aktiviteterne er primært fordelt på øvelse REPMUS, der afholdes hvert år, i Portugal. Sekundært er der sejlads med søværnets sonarbærende enheder ifm. GAVIA-træning. Den samlede aktivitet ligger forventeligt op til 50 dage om året. Det er således en stilling, der kombinerer fast landtjeneste med operativ træning og sejlads.

Stillingen er en manuel-stilling, som kan søges af alle uanset tjenestegren. Vi har en meget pragmatisk tilgang til at få tingene til at lykkedes, når den rigtige kandidat søger. Der forventes løbende uddannelse og kompetenceudvikling.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Vi har generelt en pragmatisk tilgang til at balancere dit arbejdsliv og familieliv, med stor fleksibilitet ift. rejseaktivitet på lange arbejdsdage, afspadsering og målrettede idræts-/træningsforløb. Derudover er der mulighed for deltagelse i div. køreklubber til og fra VBC.
Om dig
Vi forventer, at du:
• Har et åbent sind og kan indgå i et dynamisk miljø i en til tider hektisk hverdag.
• Møder nye opgaver med god energi.
• At du trives godt i et fleksibelt miljø, hvor du arbejder tæt sammen med kollegaerne.

De er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der ligger i VBC nuværende og fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.

Kan arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at indgå i et samarbejde, og uanset arbejdsopgaven er grundig i opgaveløsningen.
Endvidere skal du være fleksibel og kan lide at give en ekstra hånd i en ofte travl hverdag.

Kvalifikationer
Krav:
• Søværnets basisuddannelse (SBU), alternativt basisuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet.
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIG.
• Uddannet på karabin M/96.

Ønskeligt:
• C-FLEX kendskab
• SONAR kursus
• Kørekort kat. B
• DeMars basisuddannelse.
• VHF/UHF operatør.
• Gode sprogkundskaber i engelsk.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Normalt syn (ikke farveblind).

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Helge W. Andersen på tlf. 7285 5576 / 24271359 eller mail 2E-VBC-LDTRN@fiin.dk.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 1. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsheered, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent