Chef for Flyverkommandoens Logistikafdeling


Chef for Flyverkommandoens Logistikafdeling

Vil du være med til at sætte retningen for Flyvevåbnets logistiske struktur nu og i fremtiden? Har du tilmed et stærkt planlægningsgen, der kan omsætte vision og idé til handling? Så har Flyverkommandoen jobbet til dig, da vi har brug for en afdelingschef med en solid faglig ballast og gode lederegenskaber.
Om os
Flyverkommandoen er ansvarlig for Flyvevåbnets indsættelsesevne, og i staben omsætter vi beslutninger fra chefen for Flyverkommandoen til planer, direktiver og befalinger på både kort og lang sigt. Vi sikrer, at chefens beslutninger omsættes til professionelle og sikre handlinger i Flyvevåbnet. Lige nu og i tiden frem er Flyvevåbnet i konstant forandring ved blandt andet implementering af et højteknologisk moderne kampfly som F-35 og med et heraf afledt behov for en professionel understøttende organisation.

Logistikafdelingen er en del af Planlægnings- og Styringsdivisionen i Flyverkommandoens stab. Afdelingen har som overordnet opgave at styre og koordinere Flyvevåbnets logistiske opgaveløsning. Logistikafdelingen har samtidig til opgave at bringe den logistiske planlæg-ning på banen i forhold til den overordnede og tværgående planlægning, koordinering samt styring i Flyvevåbnet.

Du bliver således en del af en organisation med mange opgavemæssige referencer til øvrige værn og myndigheder på flere niveauer, og du får en stor indsigt i Flyvevåbnets samlede virke og tilbydes en lang række udviklingsmuligheder.
Om stillingen
Som chef for Logistiskafdelingen får du ansvaret for den materielfaglige drift og vedligeholdelse af flyvevåbnets operative materielkapaciteter i regi af Flyverkommandoens rolle som den driftsstyringsansvarlige myndighed. Afdelingen består af to fagsektioner; Luftdygtighedssektionen og den Operative Logistiksektion.

Via Luftdygtighedssektionen har afdelingen blandet andet det faglige ansvar for Flyvevåbnets Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Du varetager herunder på vegne af chefen for Flyverkommandoen ansvaret for den vedvarende luftdygtighed, og du tildeles titlen som Technical Director, som er den faglige forretningsfører af Flyvevåbnets Danish Military Airworthiness Requirement (DKMAR) organisation. Som Technical Director er du desuden den faglige rådgiver for stabschefen for Flyverkommandoen i forbindelse med luftdygtighed, og du refererer ansvarsmæssigt direkte til ham i de faglige spørgsmål. Du er ligeledes ansvarlig over for Forsvarets Technical Airworthiness Authority (TAA) i forhold til opretholdelse af din godkendelse som Technical Director.

Via den Operative Logistiksektion har afdelingen ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af materielfaglige bidrag til Flyverkommandoens operative opstillingsgrundlag, herunder også udgivelse af de logistiske planlægningsdirektiver til Flyvevåbnets niveau III myndigheder. Herudover udarbejdes bidrag til planlægning og koordination af den operative logistiske understøttelse i relation til vedligehold, materiel og forsyning i forbindelse med tilmelding af flyvevåbnets kapaciteter til beredskabsforpligtigelser. Afdelingen varetager desuden den administrative sagsbehandling af materielnormering, rammer for ammunition og drivmidler samt controlling for tilpasning af forbrugsmateriel i Flyvevåbnet.

De primære prioriteringer er implementering af koncernens luftdygtighedskoncept i Flyve-våbnets struktur samt ønsket om en styrket logistisk planlægning i forbindelse med indsæt-telse af Flyvevåbnets kapaciteter på missioner.
Om dig
Du er officer i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II, Master i Militære Studier eller anden relevant uddannelse på masterniveau. Det er ønskeligt, at du har tidligere erfaring fra andre stabe på styringsniveau II eller højere.

Du skal kunne være det logistiske ’samlingspunkt’ i Flyvevåbnet og skal sikre et koordineret og velplanlagt samspil mellem den operative opgaveløsning og udviklingen af Flyvevåbnets logistikstruktur.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har opbygget en stærk indsigt og erfaring i det logistiske fagområde og i øvrigt har et veludbygget netværk bredt i Forsvaret. Du skal i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse være i stand til at sikre drift af Flyvevåbnets materielsystemer i en dynamisk organisation med løbende ændringer.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til DKMAR, og du skal være i stand til at forstå og styre de enkelte organisationers bidrag og samspil i et samlet management system i Flyvevåbnet. Det vil være et krav, at du kan indgå i rollen som Technical Director og stabschefens faglige rådgiver, hvor du bliver en central del af udviklingen af moderne styringsprincipper for drift af militære fly på en sikker måde. Du skal desuden kunne dokumentere erfaring fra styring og udførelse af vedligeholdelse af luftfartøjer og relateret materiel.

Det er et krav, at du kan dokumentere tidligere ledelsesmæssig erfaring med relevans for stillingens indhold. Det vil desuden blive krævet af dig, at du kan omsætte dine fagsektioners anbefalinger til ledelsesmæssige aktiviteter som direktiver ned i Flyvevåbnets organisation og anbefalinger op til ledelsen i kommandoen. Du skal samtidig være i stand til at formidle tekniske og logistiske problemstillinger på en måde, så budskaberne kan forstås af chefer og medarbejdere uden samme faglige indsigt.

Det forventes, at du har kendskab til sagsgange og processer samt strukturen i Forsvarskommandoen og i koncernens øvrige styrelser. Som person er din tilgang præget af struktureret planlægning og vedholdende opgaveløsning samt lederskab, og at du som en god kommunikator kan formidle dine budskaber på flere styringsniveauer. Endelig er du kendetegnet ved at kunne rumme andres meninger men stadig have gennemslagskraften til at sætte den logistiske dagsorden ud fra dit helhedssyn på Flyvevåbnet og Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i
løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse pr. 19. november 2020 eller hurtigst muligt herefter.
Dit daglige tjenestested er Flyvestation Karup

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen, oberst Peter Melgaard på tlf. 2018 2308 eller fko-f-chp@fiin.dk..
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Anders K. Nygaard på tlf. 3266 5698.


Ansøgningsfristen er 23. oktober 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 45.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent