Sagsbehandler til N7 Uddannelseselement ved Søværnskommandoen i Karup


Sagsbehandler til N7 Uddannelseselement ved Søværnskommandoen i Karup

Har du lyst til at arbejde med uddannelsesområdet. Besidder du overblik, helhedsforståelse og har du stærke kommunikative evner. Kunne du tænke dig, at arbejde indenfor et område, der er under udvikling i Søværnet, og hvor du vil opnå indflydelse på, hvordan uddannelse tænkes fremadrettet. Så har vi en rigtig god og udviklende stilling som sagsbehandler til dig i Uddannelseselement i N7 (N7 UD).
Om os
SVK står foran en reorganisering, hvor N7 UD og Søværnets fire uddannelsescentre; Center for Våben (VBC), Center for Sømilitær Teknologi (CST), Center for Taktik (TAC) og Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) bliver en del af en nyoprettet Trænings- og Uddannelsesdivision.

Divisionen bliver det centrale omdrejningspunkt for styrkeproduktionen i Søværnet, hvor N7 UD er ansvarlig for at udstikke de overordnede retningslinjer vedrørende uddannelser.

Selvforståelsen i N7 UD er, at uddannelse er en forudsætning for træning. Derfor er det essentielt til stadighed at holde fast i, at inden enhederne kan komme i gang med avanceret træning, øvelse og opgaveløsning, skal der gennemføres den nødvendige uddannelse forinden. Du vil derfor indgå i sammenhænge, der i høj grad er med til at forme og støtte Søværnets opgaveløsning.

Elementet bliver et af to elementer i N7 og vil bestå af en leder og op til fire sagsbehandlere med mangeartede ansvarsområder og du vil opleve et miljø, hvor det er nødvendigt at, være meget fleksibel og supplere hinanden i opgaveløsningen.
Om stillingen
Alt efter dine kompetencer vil du blive tildelt ansvarsområder i f. t. elementets behov. Du bliver en del af et effektivt team, og vil i denne rolle have indflydelse på udvikling af uddannelsesområdet i Søværnet, dette i tråd med Forsvarets uddannelsesstrategi og CH SVK ”Commanders Intent”.

Af vigtigste opgaver kan nævnes:
• Overordnet kvalitetssikring af uddannelsesområdet i Søværnet.
• I samarbejde med uddannelsescentrene udvikling af fjernundervisning.
• Skabe og vedligeholde relationer ved uddannelsescentrene i Søværnet.
• Indgå i konstruktive og resultatorienterede dialoger med eksterne styrelser og myndigheder, herunder Forsvarsakademiet (FAK), Søværnets Officers Skole (SOS) og Søværnets Sergent Skole (SSS).
• Følge forligsinitiativer tæt.

Stillingen er spændende og alsidig. Stillingen vil byde på gode faglige og personlige udfordringer. Ligeledes vil der være mulighed for relevant uddannelsesaktivitet sideløbende med tjenesten.
Om dig
Du er enten orlogskaptajn med en MMS eller ækvivalerende uddannelse eller kaptajnløjtnant med indsigt og interesse for uddannelsesområdet. Alternativt er du civil med en relevant akademisk uddannelse.

Det forventes, at du er en selvstændig, initiativrig og en god sagsbehandler, der arbejder systematisk og struktureret. Du skal have en naturlig nysgerrighed og viljen til at lære nye arbejdsgange og metoder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Såfremt du søger stillingen som civil ansættes du efter relevant gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet og andet, er du velkommen til at kontakte: Leder af N7 UDD orlogskaptajn Brian Hørby, tlf. 7281 1937, FKO-SV-N7701@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent