Chef for uddannelsessektionen ved Center for Våben i Søværnet


Chef for uddannelsessektionen ved Center for Våben i Søværnet

Har du ledelsesmæssig gennemslagskraft?
Kan du arbejde og lede selvstændigt, besidder du gode samarbejdsevner, er du omstillingsparat, idérig og går du gerne forrest, når opgaverne skal løses?
Så er stillingen som Chef for Uddannelsessektionen ved Center for Våben måske noget for dig.
Om os
Søværnets Centre er forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige (anerkendte) tjenesteforløb, men også en fleksibel og serviceminded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på kundernes (skibenes) præmisser.

Center for Våben (VBC) er beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med p.t. 51 glade, selvhjulpne og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (Internal Battle).

Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en uformel omgangstone, men går også op i at være professionelle og at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Som Chef for Uddannelsessektionen står du i spidsen for 19 specialister og har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af den våbenfaglige uddannelse i Søværnets artilleri- og missilsystemer.

Du tilsikrer samtidig forankring og udvikling ved stedse at stille Sea Riders til Danish Safety And Readiness Check (DANSARC) af Søværnets enheder, og vil blive inddraget i div. arbejdsfora, der omhandler uddannelse og våbenanvendelse.

Du har ansvaret for, at VBC uddannelsesmiljø på alle områder fremstår innovativt, effektivt og serviceminded. Vi lægger i den forbindelse stor vægt på, at undervisningen gennemføres efter moderne principper, herunder Blended Learning og Fjernundervisning.

Du har ledelsesansvar, og der lægges særlig vægt på dine evner til at motivere og udvikle dine medarbejdere – ligesom du skal kunne tage de ”svære” samtaler. I rollen som teknisk sagsbehandler lægges der vægt på dine evner til at kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt.

Du har solidt teknisk kendskab til Søværnets våbensystemer, så du kan rådgive dine medarbejdere i deres tekniske sagsbehandling.

Du har kendskab til DANSARC/Battle Damage Management, således at du kan rådgive medarbejderne og enhederne i bestræbelserne på at udvikle og i sidste ende vedligeholde Søværnets evne til at kunne kæmpe – og vinde.

Stillingen er i udgangspunkt med fast tjenestested på Sjællands Odde. Du skal påregne 40-50 rejsedage på årsbasis i forbindelse med mødeaktivitet, kursusvirksomhed og Sea Riding.
Du får udleveret FAP og telefon, og der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Vestsjælland/Odsherred. Dertil kommer, at dele af tjenesten efter aftale kan tilrettelægges gennemført fra kontorfaciliteter på de to Flådestationer.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant.
Alternativt er du premierløjtnant. Du vil så skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til evt. udnævnelse bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø, hvor hverdagen til tider kan være hektisk. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en ”can do”-tilgang til dit arbejde.

Du har et veludviklet helhedssyn som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.

Det falder dig naturligt at lede underlagt personel i opgaveløsningen. Som sagsbehandler er du god til at samarbejde, og du formår at skabe resultater gennem gode samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper. Du er udadvendt, anerkendende og målrettet.

Du er en stærk kommunikator, både mundtlig og skriftlig. Du evner at formulere dig kort og præcist og tilpasser dine budskaber og planer til situationen, opgaverne og målgruppen. Og så trives du med at formidle og undervise.

Du har en god forståelse af Søværnets opgaveprioritering, herunder hvordan ændringer i de operative behov har indflydelse på uddannelsesbehovet. Du følger naturligt med i søværnets daglige aktiviteter, så du stedse ved, hvor vi er på vej hen.

Du er ressourcebevidst og evner at prioritere mål og midler. Du følger systematisk op på tildelte opgaver og overholder deadlines.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
• Du har gennemført Officers Grunduddannelsen, teknisk linje (VEO).
• Du har sejlet et antal år på en større våbenbærende enhed.
• Du har gennemført FOST
• Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.
• Du har bestået Forsvarets fysiske basiskrav og er helbredsgodkendt

Vi kan tilbyde et udviklingsforløb til dig, der endnu ikke er udnævnt – endsige er umiddelbar klar til at blive udnævnt – til kaptajnløjtnant, men som ønsker at gøre karriere som leder i Søværnet. Vi vil således i samarbejde med dig aftale en relevant, detaljeret plan, der tilsikrer opkvalificering til KL niveauet.

Vi tilbyder tilsvarende et udviklingsforløb til dig, der allerede er KL, og som ønsker at føre din karriere videre mod OK niveauet. Der vil således være mulighed for at gennemføre hele eller dele af MMS i forbindelse med havende tjeneste, hvis du søger og bliver optaget. Vi vil i givet fald indgå en uddannelsesaftale, så der tilsikres god balance mellem den ”almindelige” tjeneste og dine studier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være ”Odsherred”.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte CH VBC KK Søren Rugaard-Larsen, tlf 5087 7191 eller pr. FIIN 2E-VBC-CH.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Stillingen er til besættelse 1. december eller hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsheered, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent