Driftsplanlægger til Planlægningselementet ved Vedligeholdelsesområde Karup - genopslag


Driftsplanlægger til Planlægningselementet ved Vedligeholdelsesområde Karup - genopslag

Er du oversergent og brænder du for opgaver som koordinering og planlægning? Er du samtidig også passioneret overfor Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsninger?
Så skal du læse videre, da vores ledige stilling som driftsplanlægger vil være lige noget for dig!
Om os
Planlægningselementet leder den overordnede koordinering af Vedligeholdelsesområde Karups (VO KAR) samlede opgaveløsning. Vi er ansvarlige for koordinering og planlægning samt gennemførsel for enhedens samlede opgaveportefølje, omhandlende; flyvetimeproduktion for alle Forsvarets operative helikoptere og træningsfly, udvikling og uddannelse af flymekanikere til strukturen samt specialer som våben, nødudstyr og køretøjer til understøttelse af enhedens opgaveløsning samt forward fleet management på alle kapaciteter.
Om stillingen
Stillingen som driftsplanlægger bliver en af de helt afgørende hjørnestene, placeret i hjertet af enheden og skræddersyet til at løse vedligeholdelsesopgaver bredt, målrettet den tekniske interesserede, i et operativt miljø. Stillingen er særdeles vigtig, idet grundforudsætningen for løsning af enhedens stillede opgaver, leveres gennem VO KAR planlægningselement med involvering af ressourcer indenfor EH101 Flight, AS550 Flight, MH-60R Flight, T17 Flight og SUPPORT Flight.

Stillingen omfatter bl.a. planlægning og koordination indenfor afdelingens ansvarsområde, særligt med fokus på flyvetimeproduktion, planlægning af enhedens samlede ressourceanvendelse og koordination af større projekter, i direkte forlængelse af, eller i sammenhæng med, operative deployeringer, operative efterspørgsler, modifikationsopgaver på flystel og generel tilpasning og udvikling af enheden, herunder;

- Produktions- og processtyring samt optimering af VO KAR samlede vedligeholdelsesaktiviteter.
- Planlægning og koordination i forbindelse med opstilling af vedligeholdelseshold til udsendelse og deltagelse i øvelser.
- Godkendelse af produktionsaftaler fra CAMO på respektive flytyper.
- Koordinering af småreparationer og justeringer som ikke kræver reservedele.
- Planlægning af tekniske uddannelsesforløb, herunder krydstræningsforløb indenfor diverse specialer som bl.a. motoruddannelse samt ATK uddannelse.
- Udvikling og optimering af processer, såsom IT-værktøjer til håndtering af eftersynsplanlægning og kursuskoordination.

Afdelingen er nyoprettet og er i en periode med indkøring samt afklaring af roller, hvor elementlederen er ved at sammensætte sit team. Stillingsopslaget retter sig derfor specifikt for flytypen MH60R Seahawk, der er fokuseret på som hovedansvarsområde, men planlægningselementets samlede opgaveløsning vil også indgå i det daglige arbejde.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med udviklingspotentiale, der har hjertet på det rette sted, og som lever passioneret for Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsning, og som ved, at det er dygtige medarbejdere, som leverer grundforudsætningen for den operative opgaveløsning.

Vi ser gerne, at du har en solid teknisk baggrund, som er underbygget med et flyteknisk COR/MAML, gerne med eftersyns- og vedligeholdelseserfaring på MH60R Seahawk eller anden helikoptertype. Har du ikke det, skal du lægge vægt på dine kompetencer og din forståelse af komplicerede problemstillinger indenfor det teknisk- og ledelsesfaglige problemfelt.

Vi ønsker, at du er ansvarsfuld overfor opgaven, kollegaer og dig selv, og at du udviser helhedsforståelse i spændingsfeltet mellem produktion og operation.

Du vil komme i berøring med, og få ansvar for både kort- og langsigtet planlægning, under hensyntagen til enhedens samlede opgaveløsning og rådige personelressource. Du vil særligt beskæftige dig med flyvetimeproduktion, herunder sikre at aktiviteter håndteres rettidigt og eftersynsplanlægning samt gennemførsel leveres gennem forudseenhed og akkuratesse.

Stillingen omfatter forståelse for regulative krav, fx indenfor EMAR/EASA, hvorfor det forventes, at du evner at sætte dig nysgerrigt ind i stoffet, og på systematisk vis evner at indgå i dialog med underlagt personel, såvel som kolleger, for i fællesskab at finde løsninger indenfor regelsættet.

Driftkoordination i et skarpt flyoperativt miljø, hvor kunden er redningsberedskab, særlig støtte til politiet, og nationale opgaver i Rigsfællesskabets mest nordlige egne, stiller krav til en person, der er systematisk, og som har forståelse for helheden, og det må derfor påregnes, at der periodevis er en høj belastning på enkeltkapaciteter fx i eftersynspeak perioder op mod eller under udsendelse af kapaciteten i et skarpt miljø, nationalt eller internationalt.

Man siger at Flexibility is the Key to Air Power, og det gælder især i spændingsfeltet mellem operationer og produktion. Vi søger derfor en person der har viljen til at ville, og som ved, at det kræver kompromis og samarbejde, for at enheden i sidste ende leverer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos leder af Planlægningselementet, chefsergent Viggo Brøgger på telefon 72 84 24 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs256@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.10.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent