Piranha V kommandører i mekaniseret infanterideling ved 2/I/GHR


Piranha V kommandører i mekaniseret infanterideling ved 2/I/GHR

Vil du være korporal og kommandør på Hærens nye pansret mandskabsvogn Piranha V?
Om os
2/I/GHR, benævnt ULTRA, er et stående, professionelt mekaniseret infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Til hverdag hersker her en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet skal opstille til NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle vil fylde en del under uddannelsen i 2021. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om stillingen
Du skal, som kommandør på Piranha V, fungere som fører for køretøjet under feltmæssige indsættelse samt leder for besætningen i den daglige tjeneste.

Du er underlagt befalingsmanden i infanterigruppen, og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af dit køretøj.

Du skal være med til at fastholde og udvikle det høje faglige niveau i gruppen og delingen således, at delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Du skal kunne fungere som instruktør i relevante funktionsfag – herunder planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets faglærere.

Endvidere skal du støtte delingsføreren i det daglige virke med, at opretholde det høje faglige niveau, som der kræves af stående reaktionsstyrker.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig korporal eller en erfaren konstabel.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:

Faglighed:
• Du besidder de faglige færdigheder der er nødvendige for at beherske din funktion.
• Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste befalingsmand har et ledelsesansvars for sig selv og sine nærmeste kolleger.
• Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.
• Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
• Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
• Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enheden opgaver.
• Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
• Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
• Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
• Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
• Du går forrest i løsning af opgaver og kommer med konstruktive løsningsforslag til problemer.
• Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.

Du skal have følgende kvalifikationer:
• Være udnævnt korporal, eller erfaren konstabel og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
• Have kørekort kategori B og C.
• Kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt.

Og du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
• Er omskolet til andet pansrede køretøj, f.eks. PMV Piranha V
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.
• Har relevant tjeneste ved infanterikompagni eller kampvognseskadron.
• Har relevant udsendelseserfaring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på GHR-1B-200A@MIL.DK eller på telefon 25 66 49 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent