Sagsbehandler og teamleder til føringselementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling på Oksbøl Kaserne


Sagsbehandler og teamleder til føringselementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling på Oksbøl Kaserne

Har du interesse for udvikling af den taktiske ildstøtte, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen både få stor berøring og indflydelse inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til ildstøtten i Hæren. Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for bl.a. implementering af nye ildstøttesystemer på kort og lang sigt.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

1 AA er en brigadeartilleriafdeling under 1 BDE. S7 er en del af 1 AA sidestillet med afdelingsstaben, uden dog at være en del af AA taktiske organisation. S7 favner til daglig fire elementer; Morterelement, Pjeceelement, Målopklaringselement og et Føringselement. I hvert element er der to sagsbehandlere. Dertil kommer en sagsbehandler LI/LL og ikke mindst en chef S7. S7 består når sektionen er fuldt bemandet af 10 soldater.

Derudover arbejder S7 1AA på afdelingens vegne tæt sammen med TI-/KIELM, og støtter CH DAR, tillige Tjenestegrensinspektøren for Artilleriet i Hæren, som har det overordnede fagansvar for Hærens ildstøtte.
Om stillingen
Dine opgaver vil være præget af at skabe sammenhæng mellem indførelsen af nye materielsystemer og Hærens Taktiske Kommunikationssystem herunder digitaliseringen af artilleriet. Udviklingen af føringskonceptet for artilleriet skal således udnytte det kommende teknologispring. Nye og gamle fremgangsmåder skal kombineres så fremtidens artilleriafdeling virker på en måde, der sætter os i stand til at levere ild hurtigere, mere effektivt og robust overfor en ligeværdig modstander.

Det ligger derfor naturligt i dette segment at FØRELM har 1 AA fagansvar for, og indgår i PIMG HTK. S7 indgår i mange samarbejder og derfor er særligt dine samarbejdsevner vigtige for, at du kan udfylde funktionen. Du vil skulle beskæftige dig med blandt andet projektledelse, teknisk sagsbehandling undervisning og uddannelseskontrol. Hvis du ikke har tidligere erfaring inden for dette, vil S7 være et godt sted at udvikle denne del.
Om dig
Du kan både være en erfaren sagsbehandler eksempelvis M322/M321, men du kan også være en ældre PL/KN, der er i gang med VUK/MMS. Er du premierløjtnant, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har et operativt mindset, og du har en interesse i det operative område. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer og den overordnede konceptuelle sammenhæng.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH S7/1 AA Major Jesper Olesen, e-mail DAR-1A-S70A@MIL.DK, alternativt på mobil 50917766

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 01. november 2020 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 01. januar 2021, den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent