Landmilitær sagsbehandler til FKO


Landmilitær sagsbehandler til FKO

Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion søger en landmilitær sagsbehandler med flair for internationalt samarbejde og koordination på strategisk niveau.
Er du major og kunne tænke dig at arbejde med militærstrategisk udvikling og policy samt bidrage væsentligt til Hærens og specialstyrkers udvikling? Ønsker du at prøve kræfter med tjeneste på Niveau 1? Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af militær faglighed og politiske hensyn, og har du et indgående kendskab til Hæren fra stabs- og operativ tjeneste? Så har vi en stilling som landmilitær sagsbehandler i Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er geografisk opdelt mellem København og Karup. Strategi- og Policysektionen hører til i Karup og består af 17 engagerede og selvstændige medarbejdere, såvel militære som civile. Sektionen fokuserer på international policy og strategisk udvikling. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter gennem strategisk udviklingsstyring inden for hele Forsvarets opgavekompleks. Det indbefatter bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont, herunder NATO's forsvarsplanlægning, den overordnede koordination af den nationale konceptudvikling samt planlægnings- og udviklingsvirksomhed i NATO og andre internationale fora.

På policyområdet betjener vi Forsvarets øverste ledelse og er i løbende dialog med Forsvarsministeriets afdelinger og kontorer.
Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og besættelse af stillinger i udlandet. Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.
Sektionen støtter ofte Forsvarets chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi er sociale og tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil primært skulle behandle de policymæssige aspekter af Hærens generelle virke, nationalt, regionalt og internationalt samt være sagsbehandler for den strategiske landmilitære kapacitetsudvikling. Derudover vil du skulle behandle konkrete landmilitære aspekter inden for NATO’s kommando og styrkestruktur.

Du vil endvidere blive sagsbehandler på det militærstrategiske område inden for specialoperationsstyrker samt bidrage til NATO’s forsvarsplanlægning og overordnede koncepter og policy.

Endelig skal du bidrage bredt til sektions øvrige opgaver samt virke som faglig ekspert inden for landmilitære kapaciteter og specialoperationsstyrker.
Hertil fordeles øvrige opgaver i sektionen løbende, så vidt muligt under hensyntagen til medarbejdernes kompetencer og interesser.
Om dig
Du er en erfaren og ambitiøs major. Du har gennemført Master i Militære Studier og gerne Operations- og Føringsuddannelsen eller tilsvarende kursus i udlandet. Det afgørende er, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme, som Forsvaret arbejder i. Du er endvidere i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politiske hensyn og militær faglighed.

Stillingen som landmilitær sagsbehandler kræver, at du har et indgående kendskab til Hærens organisation og opgaver. Det vil være en fordel, hvis du har tillige har erfaring med NATO eller specialoperationsstyrker.

Du kan kommunikere ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, og du evner at præsentere vanskelige problemstillinger på en klar og let forståelig måde. Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og netværk på tværs af værn, grad og nationalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en fast stilling ved Udviklings- og Planlægningsstaben med fast tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategi- og Policysektionen kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen på 4013 3303.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 1. november 2020 eller snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent