Leder af teknisk sagsbehandling F-35


Leder af teknisk sagsbehandling F-35, Fighter Wing Skrydstrup

Vil du være en del af fremtidens Flyvevåben?
Fighter Wing Skrydstrup F-35 Logistic Group har en ledig stilling som leder af teknisk sagsbehandling for F-35.
Har du lyst til at arbejde i en organisation med interessante udfordringer og være med til at klargøre Fighter Wingen til at modtage Danmarks nye kampfly, så er denne stilling måske noget for dig?
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om enheden:
F-35 Logistic Group planlægger og gennemfører den logistiske klargøring af personel og materiel i fm. de kommende F-35 kampfly. Opgaverne spænder fra udvikling af logistiske koncepter, og til at sikre at der er tilstrækkelig personel med rette kompetencer og uddannelse til at håndtere de kommende opgaver.
Om stillingen
Stillingen er klassificeret som en M232 (Chefsergent). Som leder af teknisk sagsbehandling for F-35 vil du stå i spidsen for en afdeling på 10 medarbejdere, der håndterer den tekniske sagsbehandling på F-35 våbenplatformen samt støtteudstyr og reservedele hertil.

Indledningsvist vil du skulle medvirke til at udvikle koncepter og bestemmelser for hele F-35 Logistics, indtil F-35 kampflyene ankommer til Fighter Wing Skrydstrup. Du deltager også i F-35 acceptance team, der har til formål at kvalitetskontrollere F-35 flyene, når de ruller af produktionsbåndet i USA.

Du indgår i Fighter Wing Investigation Board, samt planlægger og udfører tekniske undersøgelser af hændelser og flyvetildragelser, ligesom du kan udpeges som medlem af Forsvarets flyvehavarikommission. Du er ansvarlig for udarbejdelse af koncepter til materielbestemmelser, materielbefalinger samt anden dokumentation, der er relateret til flyvedligeholdelse. Afdelingen er ansvarlig for produktaudit i forbindelse med F-35 vedligeholdelse.

Du deltager som teknisk sagsbehandler ved udsendelse i internationale operationer med F-35. Du deltager i relevante F-35 fora, indenlands såvel som udenlands, samt deltager i planlægning og koordinering af implementerings- og driftsopgaver for F-35 mellem Fighter Wing Skrydstrup og nationale såvel som internationale samarbejdspartnere.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent, der har gennemført de nødvendig kurser for udnævnelse til chefsergent. Du er uddannet flymekaniker B1 og har indgående kendskab til EMAR/DKMAR. Du har tidligere erfaring fra lederstilling på line/hangar- eller værkstedsniveau. Du har erfaring med teknisk sagsbehandling og stabsarbejde. Du er vant til at foretage selvstændig sagsbehandling, samt deltage i diverse arbejdsgrupper både nationalt såvel som internationalt. Du har gode samarbejdsevner, samt behersker teknisk engelsk i både tale og skrift.
Kendskab til drift af kampfly er at foretrække, men indgående kendskab og erfaringer fra generel flydrift i Forsvaret forventes som minimum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH C2 i LOG ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 72 84 90 21

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt den 23. oktober 2020. Stillingen er tl besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Kopi af faglært svendebrev medsendes.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent