Chef for Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn


Chef for Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn

Vi søger en stærk og moderne leder, med operativ baggrund, der kan forestå udvikling og drift af Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn og 5 underlagte Kystudkigsstationer.
Om os
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) er en Ansvar IV enhed i 3. Eskadre. SOE består af Maritimt Overvågningscenter (MOC), Marineudkigsstationer, Kystudkigsstationer og Vessel Traffic Service Centrene, i alt ca. 175 personer.

Vi er spredt på 11 forskellige geografiske lokationer, hvor staben er placeret på Flådestation Korsør. Enhederne ved SOE er kontinuerligt indsat i den nationale maritime opgaveløsning.

MOC er ansvarlig for konstant, og under alle forhold, at levere et overfladebillede (RSP) til det Nationale Maritime Operationscenter. Dette sker ved anvendelse af alle rådige sensorer og kilder.
Om stillingen
Som chef for MOC har du ansvaret for, at opgaven løses med høj kvalitet, så der kan træffes beslutninger på det bedst mulige grundlag. Du vil i høj grad blive inddraget i udviklingen af den operative opgaveløsning, der løbende skal tilpasses situationen i ansvarsområdet og det tilstødende nærområde.

Du er chef for ca. 75 medarbejdere fordelt i Frederikshavn, Skagen, Kegnæs Røsnæs, Drogden og Hammerodde. Du er en del af SOE ledelse, og du opererer under ”Mission Command”.

Der kan forventes rejseaktivitet, der primært foregår i Danmark.

”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et selvstændigt job med et stort ledelsesansvar og indflydelse på udviklingen af den nationale opgaveløsning. Du har stor indflydelse på din egen hverdag, men du må som chef for en operativ enhed forvente at have en fleksibel tilgang til arbejdstider og rådighed.
Om dig
Du har en baggrund som søofficer af taktisk linje. Du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUTII/L) eller tilsvarende kursus, og det er en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste i Søværnet eller ved en værnsfælles myndighed. Det er ønskeligt, du har erfaring fra den nationale maritime opgaveløsning.

Du er en stærk og synlig leder med en operativ ballast. Du er i stand til at omsætte Søværnets overordnede opgaver til konkrete procedurer, som du formår at implementere.

Du søger hele tiden at motivere dine medarbejdere til at tænke nyt og levere det bedst mulige produkt. Herunder søger du at bringe alle kompetencer og ressourcer i spil. Derudover har du en helhedsforståelse for Forsvaret og den rolle, som MOC spiller heri.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef SOE,KK Morten Hune Gjerrild, tlf. 2557 4621, 3E-SOE-CH@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, Bemanding, KL Bårdur Sandå, tlf. 7285 7551, mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet, og Flådestationerne.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2020

Indrykningsdato

05.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent