Uddannelsesbefalingsmand S3 til V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet (genopslag)


Uddannelsesbefalingsmand S3 til V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet (genopslag)

Brænder du for uddannelse og udvikling af Hærens unge befalingsmænd og infanterister?

Er du en rollemodel for både yngre og ældre befalingsmænd?
Om os
Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning.

Vi tror på, at Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen.

Dette sker gennem en vekslen mellem funktionsuddannelse og enhedsuddannelse.

Som noget nyt skal bataljonen fra august 2021 gennemføre otte måneders værnepligtsuddannelse (HBU 8), med henblik på at uddanne mobiliserings enheder til 1. Brigades tre kampbataljoner ved LG, GHR og JDR.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder.

Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, men en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører.

Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand i stabens S3 er du den erfarne befalingsmand, der fremstår som rollemodel og sparingspartner for dine yngre kolleger.

Sammen med ACOS S3 er du bataljonens uddannelsescentrum.

Dit primære ansvarsområde bliver føreruddannelse, til støtte for KC 1 i hans FØR UDD af GF og DF forud for HBU8.

Under 1 KMP ENHUDD, i den sidste del af HBU 8, ses du også støtte KC 1 som INF LÆ. Og ellers skal du i samarbejde med ACOS S3 forstå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse, til støtte for bataljonens samlede opgaveløsning, stadig med fokus på gruppeføreruddannelse og med opgaver som GSU almen modul 1 og støtte som instruktør på FØRUDD II ved LT UDD og FØR UDD III ved 4 KMP (HRU) efter behov.

Det forventes derfor, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet inden for de givne rammer med et kontinuerligt sigte på at skabe de bedst mulige forudsætninger for god uddannelse.

Yderligere vil du indgå som en betroet og integreret del af bataljonsstaben og dermed være med til at rådgive bataljonsledelsen i relation til uddannelse.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent og har som minimum gennemført videreuddannelsestrin I (VUT-I/ML) og er vurderet egnet til at indtræde på MAU eller AU.

Såfremt du ikke har VUT-II/ML, MAU eller AU, vil du blive ansat med en uddannelsesaftale med henblik på at tilvejebringe kvalifikationer til en udnævnelse til seniorsergent. Bataljonen ser gerne, at du er uddannet infanterilærer og skydelærer.

Erfaring som infanterilærer er ønskeligt, gerne fra HRU, SRS eller lignende enhed.

Du hviler i din faglighed og viger aldrig tilbage fra at bringe den i spil.

Du har en klar holdning til soldatens personlige og feltmæssige optræden samt er i stand til at rette, vejlede og kontrollere enkeltkæmperen, gruppeføreren og delingsføreren indsat i en taktisk ramme.

Du skal turde gå forrest, være synlig i dit virke og forstå betydningen af at motivere og udvikle andre.

I dit daglige virke udviser du forståelse for soldaten som det hele menneske og har en anerkendende tilgang til dine kolleger - med evnen og viljen til at inddrage andres kompetencer i opgaveløsningen.

Slutteligt er det vigtigt for bataljonen, at du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor skiftende vilkår har betydning for din opgaveløsning.

Derfor skal din tilgang til tjenesten være præget af initiativ, selvstændighed og ansvarlighed med et konstant og målrettet fokus på uddannelsen af fagligt dygtige infanterister og handlekraftige førere, der kan begå sig operativt.

Bataljonen vægter samarbejde, ærlighed og loyalitet blandt kollegaer meget højt og ser dette som en afgørende faktor for at arbejde i bataljonen.

”Vi danner Hærens fundament”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bataljonsbefalingsmand seniorsergent Anders Mejnholt-Jakobsen på telefon 2555 1396 eller mail GHR-5B-BTNBM@MIL.DK eller ACOS S3, kaptajn Brian Glyngø på telefon 7283 3906 eller GHR-5B-S30A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9175 eller mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2020, og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2020, eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

05.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent