Attraktiv stilling i Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement


Attraktiv stilling i Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement

Er du en kompetent officer med operativ erfaring, som vil være en del af et mindre team, som støtter chefen for Føringsstøtteregimentet i udviklingen af føringsstøttetropperne?

Så er du måske vores kommende kollega i Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement.
Om os
Tjenestegrenselementet forestår den doktrinære udvikling af føringsstøttekapaciteter og støtter den organisatoriske og tekniske udvikling af regimentets enheder. I sammenhæng hermed leder elementet både fører- og enhedsuddannelse og forestår inspektioner og certificeringer af regimentets enheder.

Elementet sikrer også, at føringsstøtte er indtænkt i koncept- og doktrinudvikling ved alle Forsvarets enheder, hvorfor elementet har en bred berøringsflade med enheder i alle værn og kommandoer såvel som strategi- og udviklingskapaciteter på niveau I og II.

Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
Om stillingen
Tjenestegrensinspektørelementet består af tre stillinger; en chef (OL/M401), som tillige er næstkommanderende for Føringsstøtteregimentet, en tjenestegrensinspektørhjælper (MJ/M331) og en tjenestegrensinspektørhjælper (KN/M321). Som tjenestegrensinspektørhjælper (MJ/M331) refererer du til chefen for Tjenestegrensinspektørelementet.

Du vil som en del af Tjenestegrensinspektørelementet komme til at arbejde med følgende opgaver:
• Inspektionsvirksomhed og indsamling af grundlag for konceptudvikling på det taktiske område.
• Certificering af enheder i samarbejde med Hærens Taktikinspektør.
• Bidrag til udvikling af både værnsfælles og værnsspecifikke doktriner, strategier og føringskoncepter.
• Forestå koncept- og doktrinudvikling inden for føringsstøtte samt bidrage til organisatorisk og teknisk udvikling heraf.
• Udvikling af uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og kurser i koordination med enhederne inden for føringsstøtteområdet.
• Føringsuddannelse inden for føringsstøtteområdet.
• Behandling af LL/LI i samarbejde med enhedernes S7.
Herudover designeres du til staben i Multinational Division North, hvor du indgår som stabsofficer på CIS-området.

Du skal forvente at bruge en stor del af din tid til besøg og inspektioner ved regimentets enheder under uddannelse og øvelser og når disse er indsat.
Du skal også forvente rejseaktivitet både i ind- og udland.

Vi tilbyder:

• Et uformelt arbejdsmiljø.
• Faglig sparring.
• Fleksible arbejdstider.
• Gode kollegaer.
Om dig
Du er major i hæren, alternativt er du en kompetent og erfaren kaptajn og optaget på MMS, med en bred viden inden for føringsstøtteområdet – alternativt erfaring med virket fra operative stabe. Såfremt du ikke er udnævnt major, udarbejdes der en uddannelsesaftale i forbindelse med ansættelsen.

Det anses som en fordel, hvis du har været chef for en underafdeling ved føringsstøttetropperne og har arbejdet i en stab på ANSV IV eller NIV III, gerne med operationer og/eller uddannelse. Det vil endvidere være en fordel at du har erfaring fra NIV II og også gerne fra INTOPS.

Det er ønskeligt, at du er fagligt velfunderet inden for føringsstøtteområdet, herunder stærk på taktisk indsættelse af føringsstøtteenheder og kapaciteter.

Du er analytisk stærk og har en solid viden på det operative og konceptuelle område. Du behersker procedurer for stabsarbejde og er rutineret i udarbejdelse af skriftlige produkter, beslutningsoplæg, direktiver, rapporter og lignende. Du har gode samarbejdsevner og er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og følge op på opgaver og aftaler.

Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere. Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kolleger.
Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, herunder kunne kommunikere effektivt på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frank V. Nielsen på tlf. 72 82 60 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent