Maskinkonstabel til sejlads med fregatten NIELS JUEL


Maskinkonstabel til sejlads med fregatten NIELS JUEL

Har du sort svendebrev (f.eks. automekaniker eller smed), og har du mod på at prøve kræfter med et alsidigt job på en af søværnets nyeste og mest slagkraftige enheder, hvor faglige udfordringer går hånd i hånd med samarbejde og kammeratskab, har du nu muligheden for at søge en stilling som maskinkonstabel på fregatten NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne mhp. at kunne anvende den betydelige sømilitære kapacitet fregatten udgør. Besætningens kompetencer er opbygget over flere år, og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og i forbindelse med støtte til den nationale opgaveløsning.

NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker i 2018, og senest været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under dennes operationer i Mellemøsten i 2019.

Der ligger en række spændende opgaver foran os i 2020. Vi planlægger bl.a. at deltage i en række internationale øvelser, gennemføre nationalt prioriterede opgaver, og er derudover på beredskab til at indgå i Internationale missioner.

Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Initiativ, professionalisme, og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag. Fregatten NIELS JUEL består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.
Om stillingen
Som maskinkonstabel på NIELS JUEL vil du indgå i skibets driftssektion, som består af ti medarbejder med sort svendebrev. Driftssektionen er en del af skibets teknikdivision, der yderligere består af otte el-tekniske konstabler og seks officerer/sergenter. Teknikdivisionen har tilsammen ansvaret for drift og vedligehold af skibets fremdrivningssystemer, elforsyning og hjælpesystemer.

Sammen med dine kollegaer i driftssektionen, skal du som maskinkonstabel sørge for drift og vedligehold af skibets systemer inden for maskinområdet. Dette betyder, at du har til opgave at tilse og betjene skibets hovedmotorer, hjælpemotorer, reduktionsgear, diverse pumper, fyr, centrifuger mm.

Du skal forvente at være til søs ca. 130 dage om året i forbindelse med sejlads med NIELS JUEL. Som udgangspunkt er længerevarende sejladsperioder planlagt ét år frem i tiden, men grundet karakteren af de opgaver fregatterne løser, kan det til tider ændres med kort varsel.

Under sejlads vil du, i hold af to, sammen med dine kollegaer i driftssektionen, varetage kontrolrumsvagten, hvor du har ansvaret for at overvåge skibets tekniske systemer og rapportere til den vagthavende maskinofficer.
Under ophold i basehavn skal du desuden indgå i en vagttørn, som en del af skibets eget brandberedskab. Derfor vil du blive uddannet røgdykker, som led i din basisuddannelse. Du kan forvente at skulle have vagt 3-4 dage om måneden, når skibet ikke er til søs.

Som medarbejder i driftssektionen vil du desuden blive en del af skibets driftspatrulje. Her vil du indgå som en del af beredskabet i skibets havaribekæmpelse, hvor det er din opgave, sammen med resten af driftspatruljen, at udbedre skader opstået i kamp eller som følge af nødsituationer om bord med henblik på at sikre skibets evne til at løse sin mission.

Som det fremgår, tilbyder vi dig et alsidigt job. Derudover tilbyder vi kursusvirksomhed og træning afhængigt af dit uddannelses- og erfaringsniveau. Vi tager altid udgangspunkt i dig og sammensætter et forløb, der tilgodeser kompetenceudvikling, med henblik på at ruste dig bedst muligt til at bidrage til skibets operative behov. Derfor kan du også forvente ekstra rejsedage, i begrænset omfang, i ind- og udland i forbindelse med uddannelse, udover skibets planlagte sejlads.
Om dig
Du har gåpåmod, en professionel og grundig tilgang til dit arbejde, samt et godt humør. Du befinder dig godt med at arbejde sammen med andre, men kan være selvkørende og tage ansvar for dine opgaver. Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og villig til at engagere dig på andre områder end dit primære fagområde. Dette kræver, at du søger nye færdigheder og viden, da vi har mange systemer ombord. Du sætter pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man bor tæt sammen og ofte er hjemmefra i længere perioder.

Kvalifikationer:

Krav:
Sort svendebrev som automekaniker, smed eller lignende.
Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse, såfremt du ikke allerede er ansat i søværnet.
Du skal kunne uddannes som røgdykker.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Driftofficeren på Niels Juel, premierløjtnant Morten Frederiksen, 2E-NIJU-DRO@mil.dk.
Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 44 – 45.

Stillingen er til besættelse fra 1. november 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

01.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent