Bevogtningsassistent, uddannet til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør


Bevogtningsassistent, uddannet til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør

Har du det, der skal til for at indgå som bevogtningsassistent i den militære vagt på Flådestation Korsør?
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Korsør (FLS KOR) kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS KOR består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 78 medarbejdere.

Vagt og Bevogtningselementet på Flådestation Korsør er en lokalt forankret professionel vagtenhed. Enheden er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til Flådestation Korsørs opgaver og personel. Dette kendskab er en af årsagerne til, at vagten udgør en stærk samarbejdspartner, som positivt understøtter Søværnets samlede opgaveløsning.

Vagt og Bevogtningselementet understøtter Flådestations, Søværnets og Forsvarets opgaveløsninger både nationalt og internationalt.
Personel fra Vagt og Bevogtningselementet kan således også indgå som ressource, når der udsendes enheder til støtte for Søværnet i nationale og internationale øvelser, opgaver og operationer.

Vagt og Bevogtningselementet er geografisk placeret på Flådestation Korsør og er organiseret som en selvstændig afdeling under Chefen for den Operative Støttesektion.
Søværnet råder også over en lignende enhed placeret på Flådestation Frederikshavn.
Om stillingen
Som bevogtningsassistent bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Som Bevogtningsassistent vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, så andre kan vinde kampen.

På vagtholdet indgår du i vagtholdets daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse, er blot nogle af de discipliner du forventes at deltage i.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang, til de forskellige opgaver og løsninger, som du bliver stillet overfor.

Stillingen er forankret i Søværnet, men kan søges af bevogtningsuddannet personel fra alle værn og med forskellig uddannelsesbaggrund.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger, der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i perioder med en, til tider, hektisk hverdag.

Du vil i din funktion få en stor berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker, hvis forskelligheder er tydelige. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.
Din håndtering af alle disse facetter, vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og lørdag/søndag og helligdage.

Herudover er der følgende krav
Du har dansk og engelskkundskaber svarende til 9 klasses afgangseksamen.
Du har allerede gennemført og bestået bevogtningsmodul 1 og 2, eller er uddannet MP.
Du skal have kørekort til kategori B.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
• Forsvarets fysiske basiskrav
• Et skydeprogram (hvor du bl.a. skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol),
• Gennemføre en ansættelsessamtale.


Ved ny- eller genansættelse skal du indledningsvist til jobafprøvning i Jonstrup inden eventuel afprøvningsdag og ansættelse.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit kommende tjenestested.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vagtleder oversergent Søren Lützhøft Rasmussen på 25 39 38 69, eller på mail 3e-kor-vbe01@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 24. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2020

Indrykningsdato

01.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent