Mission Manager og operativ driftskoordinator ved Air Control Wings Operations Sustainment sektion på Flyvestation Karup - Genopslag


Koordinator af operativ drift ved Air Control Wings Operations Sustainment sektion på Flyvestation Karup - Genopslag

Har du mod på et afvekslende og ansvarsfuldt job, der giver bred indsigt i driften af Flyvevåbnets operative aktiviteter? Så tilbyder Air Control Wing en stilling ved enhedens koordinationselement med ansvar for intern og ekstern koordination af enhedens operative aktiviteter samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. ACW deltager også i internationale missioner. ACW lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
I ACW fokuserer vi på, at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling – medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.
ACW er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).

Operations Sustainment sektionen ved ACW består af en sektionschef og en næstkommanderende samt et koordinationselement og et planlægningselement med hhv. fire og syv medarbejdere.
Koordinationselementet (også kaldet Operations Sustainment Coordination (OSC)) har ansvaret for at opdatere og vedligeholde den overordnede driftsplan/aktivitetsoversigt (AKOS) for hele ACW, herunder tilsikre tværorganisatorisk koordination af aktiviteter i tid og rum, både internt i ACW og med forskellige eksterne myndigheder. OSC er også omdrejningspunktet for ACW Mission Manager-funktion, der løbende støtter og holder kontakt med enhedens forskellige bidrag udsendt i internationale operationer (INTOPS). OSC er i den forbindelse bl.a. ansvarlig for at planlægge og gennemføre de særlige aktiviteter, der er nødvendige for at klargøre udpeget personel til udsendelse med enhedens bidrag. OSC håndterer på 5. år klargøring af missionshold til Operation Inherent Resolve (OIR) samt enkeltmandsbidrag til diverse andre missioner.
Om stillingen
Du vil blive en del af et element, der samarbejder tæt om mange forskelligartede opgaver. Du vil ikke have formelt ledelsesansvar ift. dine øvrige kollegaer i elementet, men det tilstræbes, at alle elementets medarbejdere opbygger kendskab til de fleste af elementets arbejdsopgaver, og derfor over tid kan tage selvstændigt ansvar for at håndtere disse. Dette kræver naturligvis en del af elementets medarbejdere, men det medvirker også til en afvekslende hverdag, hvor dagene sjældent er ens.

Dine daglige arbejdsopgaver vil først og fremmest omfatte sagsbehandling og tilhørende kommunikation (oftest via mails) i relation til elementets primære opgaver med koordination af enhedens aktiviteter, vedligeholdelse af AKOS samt klargøring af personel til INTOPS. Der vil dog også være andre mindre regelmæssige opgaver, hvor du skal agere mødeleder, afholde briefinger, indgå i projektarbejde som sektionsrepræsentant eller håndtere henvendelser om flystøj. Der er desuden en bred vifte af muligheder for yderligere jobindhold, afhængigt af din faglige baggrund og personlige kompetencer, eksempelvis vedligeholdelse af operativ status og deltagelse i operativ tjeneste ved CRC Karup, varetagelse af opgaver irt. flyvesikkerhed (FLYSIK) eller inden for kollegastøtte.

Hverdagen i elementet er præget af humor med højt til loftet, og dine kollegaer i såvel elementet som resten af sektionen er altid klar med hjælp og gode råd. Der vil desuden være en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen, og i perioder vil der derfor også være god mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du har en operativ baggrund i Flyvevåbnet og er oversergent eller som minimum sergent med ønske om og potentiale for at avancere.

Elementets opgaver kræver evne til at arbejde struktureret, idet der er høje krav til dokumentation i elementets sagsbehandling. Det er derfor vigtigt, at du formår at bruge Microsoft Office-programmer – særligt Word og Excel – og er god til at udtrykke dig på skrift.

Du har lyst til at arbejde struktureret med diverse planer, oversigter, regneark, hjemmesider og IT-programmer.

Du kan se dig selv i en stilling som sagsbehandler med en til tider travl hverdag.

Du er indstillet på at arbejde i en sektion, hvor også du ønsker at bidrage til et fortsat godt arbejdsmiljø og en god omgangstone samt at møde andre med godt humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte sektionschef, major Jasper K. Mikkelsen på telefon 72 84 53 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs256@mil.dk eller telefon 32 66 54 47.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020. Samtaler forventes i uge 44 og 45. Stillingen ønskes besat senest den 1. december 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

28.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent