SO COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM PLANS 4 - Genopslag


Udstationering til Polen – Stabsofficer med CIS baggrund til J6 ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du have en spændende CIS stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer CIS Plans i J6- Division, hvor du også bliver medlem af danskerkolonien, der består af ca. 45 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Du vil som Staff Officer i CIS Plans Branch blive udfordret af spændende CIS planlægningsopgaver relateret til HQ MNC NE som et ”Regional Land Component Command” hovedkvarter med ansvar for NATO’s landoperationer i det polsk-baltiske område. Herunder vil du medvirke til at forankre korpsets og regionens missionsnet i den operative hverdag. Dit kendskab til CIS og taktisk og operativ planlægning på divisions- og højere niveau vil i høj grad være af værdi for hovedkvarteret.

Du vil videreudvikle din forståelse for NATO’s operative planlægning, CIS-arkitektur og –organisation ved at deltage i dels tekniske arbejdsgrupper, men ikke mindst i korpsets operative planlægningsproces. Endvidere vil du bidrage ved planlægning af CIS-støtte til hovedkvarterets øvelsesvirksomhed samt deltagelse i NATO øvelser som STEADFAST COBALT.

Som dansk medarbejder i CIS Plans Branch vil en af dine naturlige opgaver være at varetage forbindelsen til MND-N i forbindelse med divisionens opbygning af CIS-kapabilitet de nærmeste år. Endelig må du forvente at varetage funktionen som dansk kryptosikkerhedsofficer.

For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret – særligt indenfor den operative IT- og CIS virksomhed.

CIS Plans Branch i J6 (CIS)-Divisionen består udover Plans Branch af en Operations Branch, som varetager den tekniske opbygning og drift af netværk og IT generelt samt en Information Assurance Branch. Du refererer til Chief CIS Plans Branch, som er en polsk oberstløjtnant
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller har anden relevant masteruddannelse. Er du i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier ansættes du på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til major af linjen finder tidligst sted når uddannelseskravet er opfyldt. Egnede majorer (M322) kan ansættes ved konstitution.

Vi forventer, at du har baggrund eller tjenesteerfaring erfaring fra CIS, hvor du har arbejdet med føringsstøtte, taktiske kommunikationssystemer samt stabsarbejde i relation til CIS forhold.

Du har erfaring fra stabsarbejde og øvelsesplanlægning med kommando/kontrol/informations-systemer fra minimum bataljonsniveau og at du har erfaring med planlægning i rammen af minimum brigadeniveau. Du har en god forståelse for doktrin og planlægning af værnsfælles operationer, herunder et solidt kendskab til NATO-procedurer og NATO CIS struktur.

Det er en fordel hvis du har kendskab til Federated Mission Networking samt erfaring fra NATO eller nationale CIS kurser og uddannelse, ligesom du skal forvente straks efter ansættelse, at påbegynde eller opdatere din NATO CIS-uddannelsesbaggrund.

Du er en person med god helhedsforståelse som dermed hurtigt forstår at sætte sig ind i et større planlægningsperspektiv. Derudover er det en fordel, hvis du har stærke kompetencer inden for planlægning og analyse samt gerne erfaring fra internationale operationer eller større øvelser i et internationalt miljø i relation til CIS.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen er ledig, da tidligere stillingsindehaver har fået anden stilling i HQ. Stillingen besættes efter aftale.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders Köppen Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.


Interesseret i at blive udstationeret?
Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder der er i fremtiden.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

24.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent