Chef Efterretningssektion (S2)


Chef Efterretningssektion (S2)

Kan du vise vejen gennem dit personlige eksempel, skabe korpsånd og et godt samarbejdsklima? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Vil du have en spændende nøglefunktion med et højt aktivitetsniveau og ikke mindst mange bolde i luften?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske vores kommende chef for efterretningssektionen S2 i 1 Panseringeniørbataljon, 1. Brigade.
Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ enhed under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set kommer bataljonen til at bestå af 449 soldater.
Staben i 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Din primære opgave er at skabe rammerne for bataljonens efterretningstjeneste og indgå i tæt samarbejde med underafdelingernes efterretningsbefalingsmænd (OS) og IGRECCE DF (PL) samt være forbindelsesled til G2 og ISR-bataljonen i 1. Brigade mhp. at tilsikre en korrekt indsættelse og anvendelse af ingeniørindhentningsmidlerne mv. Du bliver ansvarlig for udvikling af koncept for ingeniørefterretningstjenesten i samarbejde med S7. Du kommer endvidere til at indgå i stabens arbejde med uddannelses- og øvelsesplanlægning for underafdelingerne samt anden sagsbehandling. Du vil være chef for én kaptajn og en seniorsergent (vakant) i efterretningssektionen.

Du skal derudover være operativ og indgå i bataljonens operative føring og planlægning i rammen af 1. Brigade. Operativt vil du indgå på bataljonens fremskudte kommandostation (FCP) ved siden af Bataljonschefen (OL) og Bataljonsbefalingsmanden (CSG), hvor du bl.a. vil skulle rådgive Bataljonschefen om egen og modstanderens ingeniørmæssige situation.

Du får rig mulighed for at afprøve og udvikle dit lederskab og dine operative fagligheder i stillingen mhp. afklaring til at være underafdelingschef i 1 Panseringeniørbataljon og/eller evt. afklaring til videreuddannelsestrin II (OFU/MMS).
Om dig
Du er en officer med videreuddannelsestrin I (BTN og BDE) /Føringsuddannelse I og har kendskab til kampingeniørtjenesten og efterretningstjenesten. Det er ønskeligt at du har erfaring som underafdelingschef. Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du skaber og holder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne og sektionens kompetencer. Du er et eksempel til efterfølgelse og tilpasser din ledelsesstil til hvad der kræves i situationen.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling. Stillingen vil give gode ledelsesmæssige udfordringer i relation til udvikling af ingeniørefterretningstjenesten, planlægning og de operative opgaver. Endvidere vil du have stor indflydelse på indholdet og kan sætte dit personlige præg på stillingen i tråd med dine kompetencer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Skive.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om tjenesten i Skive, er du mere end velkommen til at kontakte stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, major Pia Brøner på tlf. +45 25 32 00 82 eller mail IGR-1B-STCH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC med henblik på besættelse af stillingen 1. december 2020 eller hurtigst muligt efter aftale med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

24.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent