Kaptajn/Kaptajnløjtnant til materiel og logistik ved J4 i Arktisk Kommando (genopslag)


Kaptajn/Kaptajnløjtnant til materiel og logistik ved J4 i Arktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som materiel- og logistikofficer i J4 ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Logistiksektionen indgår i Operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig i øjeblikket af en chef og to sagsbehandlere samt personel af reserven til forstærkning ved særlige hændelser.

Som led i den operative opgaveløsning moniterer J4 til dagligt beredskabet ved såvel tildelte som egne enheder og stationer og tilsikrer, at der sker den fornødne logistiske koordination og prioritering for at opretholde den operative evne. Dette indebærer koordination såvel internt som eksternt med relevante styrelser, kommandoer og øvrige samarbejdspartnere.

Ud over de operativt relaterede opgaver varetager J4 kommandoens fagligt relaterede behandling af sager vedr. materiel, logistik og etablissement samt udarbejder i tilknytning hertil direktiver, bestemmelser og instrukser samt fører tilsyn ved underlagte enheder i relation til ansvarsområderne. J4 udarbejder desuden input til den overordnede planlægning og udvikling indenfor ansvarsområderne og indhenter bidrag hertil fra underlagte enheder.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som medarbejder i J4 vil du spille en central rolle i sektionens arbejde med at holde overblik over underlagte enheder og bistå disse med at opretholde det bedst mulige materielle og logistiske beredskab. Din vigtigste opgave i den sammenhæng er at være i dialog med enhederne og støtte disse i tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere.

Du vil som logistisk beredskabsofficer derfor få ansvaret for at koordinere og prioritere støtten til enhederne fra relevante styrelser, kommandoer og enheder m.fl. Ud over den mere operativt orienterede opgave vil du få ansvaret for den overordnede vedligeholdelsesplanlægning for Arktisk Kommandos enheder og i den sammenhæng tillige være ressourceperson og det koordinerende bindeled mellem enheder og støttende tjenester/styrelser mv.

Endelig vil du skulle deltage i an-skaffelsesplanlægningen, hvad enten det drejer sig om genanskaffelser eller udvikling/anskaffelse af nyt materiel.

Da Arktisk Kommando er en Værnsfælles kommando, vil du få berøring med enheder og materiel fra alle tre værn. Tyngden i de operative enheder ligger dog på skibe og fly samt Slædepatruljen SIRIUS. Arktisk Kommando varetager via underlagte enheder desuden selv drift og almindelig vedligeholdelse af stationer, etablissementer og kommandofaciliteter med tilhørende materiel, hvilket indebærer såvel logistiske som materielle udfordringer i den arktiske kontekst.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktisk Kommandos organisation er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk og der må forudses en vis begrænset rejseaktivitet til Danmark. Herudover vil der i et vist omfang kunne forekomme rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og gerne med erfaring fra tidligere tjeneste i det arktiske område.

Det er et afgørende krav, at du har erfaring med materiel og logistik, at du kan formulere dig klart og tydeligt og formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling fra tidligere tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef J4, orlogskaptajn Søren Halkier Christensen, FKO-A-CHJ4@mil.dk, tlf. +299 36 40 40 eller mobil +299 499323.

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. januar 2021, eller hurtigst muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nuuk, Grønland

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.10.2020

Indrykningsdato

22.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent