Soldaten der er uddannet bager - til Fregatten ESBERN SNARE


Soldaten der er uddannet bager - til Fregatten ESBERN SNARE

Skibet søger en uddannet, rutineret og kvalitetsbevidst bager, som kan arbejde selvstændigt i alle aspekter af bagerfaget.

Om os
Vi er en af to besætninger i ABSALON-klassen. Skibe og besætninger er nogle af Søværnets skarpeste og mest fleksible, som har været indsat i mange forskelligartede missioner de senere år. Vi har bidraget til fjernelsen af kemiske våben fra Syrien, pirateribekæmpelse og kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn.

Da ESBERN SNARE er et af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy, som skibet skal gennemgå igen i efteråret 2020. Her vil skibet og besætning blive udsat for seks uger med intensiv ekstern og intern kamp. Enheden er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og vil således kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kortere varsel.

Du vil indgå i en besætning med højt til loftet, og gode muligheder for både at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen har en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger.
Om stillingen
Forplejningssektionen består af 12 Konstabler og en Sergent, som leder jer i den rigtige retning. Sektionen hører til i Logistikdivisionen, ligesom dæks-og forsyningssektionen også det gør.

Du vil indgå i et stærkt køkkenteam sammen med fire kokke, slagter og seks messegaster.

Dit daglige arbejde vil være i kabyssen, hvor du helt selvstændigt skal bage godt og lækkert brød til både morgen og frokost, til mellem 100-180 personer.

Flere gange om ugen, vil der også være brug for kager og deserter. Du skal have fokus på hygiejne, renlighed og lyst til at overholde skibets høje standarder, som lever op til det sundhedsmyndighederne kræver.

Du vil selv stå for bestilling af varer til sejlads, igennem skibets proviantbefalingsmand.

Det forventes derfor, at dine interesser og evner indenfor bagerfaget er alsidigt således, at du kan begå dig med traditionelt bagværk, men også desserter mod konditorfaget.

Du skal være forberedt på, at det til tider kan være svært, at få din fulde søvn pga. øvelser eller operationer, men du skal stadig skal være i stand til at gennemføre dit job, til trods for dette.

Du vil ligeledes i samarbejde med kokkene, slagteren og den daglige leder, stå for egenkontrol af hygiejne både i kabys og lagerrum.

I forplejningssektionen på ESBERN SNARE tilstræber vi et meget højt niveau, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet god mad for vores kollegaer og bevise vores værd og svendebrev.

Det er for os meget vigtigt, at vi ansætter den helt rigtige soldat, der virkelig brænder for sit arbejde og som kan indgå i vores sociale team, på bedste vis.

Opgaver:

Som bager ombord på ESBERN SNARE, vil du indgå i skibets beredskab. Opgavernes poster kunne lyde således:
- Røgdykker
- Junior medic
- Tung-maskingeværsskytte
- Let-maskingeværsskytte


Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er energisk og effektiv. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt og har evnen til at være social og indgå i et team.
Stillingen er på manuelt niveau, kaldt marinekonstabel.

Krav:
• Uddannet bager med svendebrev

Ønskeligt:
• Aftjent værnepligt i Forsvaret


Helbredskrav:
• Grundvaccination

Vi forventer, at du har et åbent sind, kan indgå på et ungt, men et meget rutineret hold i et omskifteligt miljø men i en til tider hektisk hverdag. Du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger til skibets deltagelse i fremtidige opgaver.
Bagerstillingen på et krigsskib kræver en rutineret, selvstændig og alsidig person.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til: SG Mathilde Frost Jensen, Proviantbefalingsmand, på skibets telefon, på 30 16 94 80 eller på mail 2E-ESSN-PRB@MIL.DK
Det er også muligt at kontakte skibets Logistikofficer, KL Ulrik Petersen på 2E-ESSN-LGO@MIL.DK eller SSG Danni Tim Bøger, Banjermester, mail 2E-ESSN-BM@MIL.DK

Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 45-46.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

18.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent