Administrationsspecialist til Policy- og koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Karup (genopslag)


Administrationsspecialist til Policy- og koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Karup - Genopslag

Ønsker du et spændende job i et innovativt miljø?
Vil du, i sammenspil med chefer, ledere, kollegaer og samarbejdspartnere, bidrage til en meningsfuld udvikling af Flyvevåbnets administrative processer og tværgående koordination?
Så er en stilling som Administrationsspecialist ved den centrale del af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab måske noget for dig?
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing.
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau III- myndigheder, herunder administration af struktur og arrangementsstyring.

Fællesskabet består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup.

Koordinationssektionen er opdelt i to elementer: Policy- og koordinationselementet der varetager sagsbehandling og udvikling samt Administrationselementet der varetager rejse- og arbejdstidsadministration.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.


Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som Administrationsspecialist medvirker du til udvikling af den administrative håndtering af Flyvevåbnets niveau III-myndigheder og Flyvevåbnets Administrative Fællesskab internt. Du bidrager således indenfor følgende områder:

• Udvikling og vedligeholdelse af ledelsesinformation samt Flyvevåbnets Administrative Fællesskabs "Grønspættebog" indenfor teamets opgavekompleks.
• DeMars koordinator og AE-bogs godkender.
• Sagsbehandling på struktur og HR/personelområdet indenfor Flyvevåbnets Administrative Fællesskab opgavekompleks.
• Portaludvikling af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab administrationsportal samt udvikling og vedligeholdelse af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab databaser.
• Udvikling af administrationspraksis i Flyvevåbnet.
• Uddannelse af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab medarbejdere på de anvendte administrative systemer.
• Gennemførelse af møder indenfor teamets opgavekompleks.

Flyvevåbnets Administrative Fællesskabs opgave om centralisering og ensretning af de administrative processer er stadig i sin spæde opstart, hvorfor du vil have stor mulighed for at påvirke udviklingen og forankringen på eget område samt bidrage bredt ift. behov på tværs af koordinationssektionen.
Om dig
Du har administrationsbaggrund og trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge.

Du er oversergent, alternativt sergent, der er vurderet egnet som oversergent.
Du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer - uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft.
Det er en fordel, at du har erfaring med struktur, personeladministration og ledelsesinformation evt. fra tidligere stillinger i Forsvaret og er fortrolig med håndtering af dette i DeMars.

I Flyvevåbnets Administrative Fællesskab kendetegner vi en god mellemleder ud fra ordet RAFTE, der dækker over: Rollemodel, Ansvarlighed, Faglighed, Troværdighed og Engagement, hvilket du forventes, at bestræbe i dit virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder

Stillingen kan besættes af en sergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakteteamleder i Policy- og koordinationselementet seniorsergent Michael Nielsen på telefon 72 84 49 09 eller på mail OSW-ACC-014@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 4. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt uge 41. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

16.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent