Arbejdsmiljøinspektør ved Søværnskommandoen


Arbejdsmiljøinspektør ved Søværnskommandoen

Arbejder du selvstændigt, er du helhedsorienteret i din opgaveløsning, og vil du påtage dig ansvaret for at rådgive Chefen for Søværnskommandoen omkring arbejdsmiljø og reglerne for farligt gods? Så er du den medarbejder, som vi mangler i Kapacitetssektionen.
Om os
Logistiksektionen – N4, består af 12 medarbejdere, hvor samarbejdet, vidensdelingen og koordineringen internt og med andre myndigheder/styrelser er nogle af kerneværdierne.

Udover arbejdsmiljøområdet og farligt gods for hele Søværnet varetager afdelingen fagområderne materiel og forsyning, materielberedskabet og etablissement som en stor del af opgaveporteføljen. Sektionen har blandt andet ansvar for udvikling, planlægning, drift, sagsbehandling og gennemførelse af Søværnets samlede materiel- og etablissementsrelaterede opgaver.

Vores opgaver spænder fra policy over koncepter til sagsbehandling vedrørende logistisk planlægning, materieløkonomi, logistiske operationer og forsyningsforvaltning. Desuden varetager vi alle opgaverne relateret til Søværnets Arbejdsmiljøinspektør og Søværnets Koordinerende Sikkerhedsrådgiver for farlig gods.

Sektionen er præget af et dynamisk og til tider intensivt arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel. Vi lægger vægt på et godt forhold til alle vores kollegaer, ligesom vi har fokus på, at vores kolleger skal kunne fungere såvel professionelt som privat. Vi prioriterer kompetenceudvikling til gavn for sektionens arbejde og for den enkelte medarbejder.

Søværnskommandoens organisation er under justering, hvorfor der i det kommende ½ år kan være enkelte justeringer for afdelingens opgaver. Dette berører ikke denne stillings indhold.
Om stillingen
Du bliver indplaceret direkte under chefen i sektionen. Dine opgaver vil ofte skulle løses selvstændigt, og du vil inden for dine ansvarsområder være Chefen for Søværnskommandoens faglige rådgiver.

Som Søværnets Arbejdsmiljøinspektør vil dine primære arbejdsopgaver bestå af sagsbehandling i relation til den overordnede udvikling, planlægning, koordinering, kvalitetssikring og styring samt drift af arbejdsmiljøområdet i Søværnet, herunder koordinere og varetage det overordnede strategiske arbejdsmiljøarbejde i forhold til Søværnets underliggende myndigheder. Du får endvidere ansvaret for at koordinere samarbejde på arbejdsmiljøområdet med Forsvarets øvrige myndigheder. Desuden skal du varetage funktionen som daglig leder og sekretær for Søværnets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg. I funktionen som Søværnskommandoens arbejdsmiljøkoordinator får du mulighed for mere ’hands on’ at arbejde med arbejdsmiljø, og du indgår også i Søværnskommandoens Samarbejdsudvalg.

Som koordinerende sikkerhedsrådgiver for farlig gods vil dine primære arbejdsopgaver bestå af sagsbehandling vedrørende transport af farligt gods, herunder afrapportering og indberetninger til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du får ansvaret for at koordinere samarbejdet med Forsvarets øvrige myndigheder samt med eksterne myndigheder.
Om dig
Du har en relevant uddannelse, evenuelt erhvervsuddannelse, som du har suppleret med akademiuddannelsen eller anden uddannelsen på tilsvarende niveau. Såfremt du ikke allerede har akademiuddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre denne indenfor en periode på 4 år.

Du har arbejdet med arbejdsmiljø og/eller rådgivning vedrørende farlig gods, samt er villig til at lære, hvis der er et af fagområderne, du ikke har kendskab til. Vi lægger vægt på, at du har gode kompetencer til sagsbehandling, herunder gerne erfaring fra sagsbehandling i et ministerium, en styrelse eller lignende. Det vil tillige være en fordel, hvis du allerede er eksamineret ved Beredskabsstyrelsen til sikkerhedsrådgiver for farlig gods.

Du arbejder altid analytisk, struktureret og selvstændigt. Dine gode formuleringsevner på dansk og engelsk vil komme i god anvendelse i denne stilling. Du besidder endvidere et godt helhedssyn, og vi ser gerne, at du har kendskab til Forsvarets organisation samt har viljen og evnerne til at arbejde på tværs af hele organisationen.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende og relevante overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Anders Lønne Christiansen, på telefon 30 34 05 99.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsmiinisteriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 72 81 91 42.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2020. Samtaler afholde løbende, og umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, er du velkommen til at tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent