Driftsassistent ved koordinationselementet i Helicopter Wing CAMO.


Driftsassistent ved koordinationselementet i Helicopter Wing CAMO.

Helikopter Wing Karup (HW) søger en erfaren flytekniker til arbejdet med gennemgang af dokumentationen efter udført flyvedligeholdelse.
Hos Helicopter Wing Karup værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som driftsassistent måske noget for dig.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og T-17 fly. Helicopter Wing Karup træner og støtter nationalt Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste parallelt med internationale udsendelser af helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter såvel til lands som til vands. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til alle Forsvarets fly.

Foruden den operative anvendelse af helikopterkapaciteterne er HW driftskoordinerende myndighed på flytyperne EH101, AS550, MH60-R og T-17. Som driftskoordinerende myndighed har HW ansvaret for at planlægge og tilsikre udførelsen af alt vedligehold på flyene, så disse forbliver luftdygtige.
Stillingen ligger centralt placeret i CAMO’en og omfatter derfor berøring med alle flytyper tilknyttet HW.
Om stillingen
Stillingsindehaveren skal bidrage til opgaven med at gennemføre controlling på den dokumentation, der kommer retur fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) eller andre Part-145 organisationer på de fly som HW CAMO har Airworthiness ansvaret over.

Du vil således i stillingen skulle bidrage til gennemgang af alt dokumentation med henblik på at tilsikre den nødvendige datakvalitet. Dette gælder både udfyldelse af alle nødvendige felter i både DeMars, samt den del af dokumentationen der sker i hardcopy.

Det er ønskeligt at du har gode it-kundskaber, alternativt at du er klar på at erhverve dig de nødvendige kompetencer gennem kurser.

Koordinationselementet er en del af HW samlede Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO), der har det overordnede ansvar for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse, koordination og opfølgning af den samlede materielfaglige drift af Flyvevåbnets helikoptere og T-17 fly.¬
Endvidere er CAMO ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de materielfaglige bestemmelser, samt det styringsgrundlag, som skal etablere Continuing Airworthiness baseret på kravene i DKMAR.
Om dig
Du har gennemført en flyteknisk grunduddannelse og har en solid baggrund som flymekaniker VNI og/eller VNII.
Alternativt har du erhvervet dig tilsvarende kompetencer gennem anden tjeneste.
Det er vigtigt, at du brænder for det bagvedliggende arbejde med planlægning af flyvedligeholdelsen eller har det nødvendige gå på mod til at prøve noget nyt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte CH-CAMO major Søren Jessen telefon 728 42540, eller mobiltelefon 25 58 93 23.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent FPS-BA-BS250, Elling, Camilla Lindholm på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 25. september 2020.Drift Jobsamtaler afholdes umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat snarrest.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2020

Indrykningsdato

09.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent