PLANLÆGNINGS- OG IDRÆTSBEFALINGSMAND TIL FORSVARETS FLYTEKNISKE UDDANNELSESESKADRILLE 562


PLANLÆGNINGS- OG IDRÆTSBEFALINGSMAND TIL FORSVARETS FLYTEKNISKE UDDANNELSESESKADRILLE 562

Vil du være med til at planlægge, tilrettelægge, administrere og styre flyteknisk grunduddannelse og op imod 70 andre tekniske kurser, herunder alle tekniske helikopterkurser i Forsvaret? Vil du bidrage til at sikre en smidig hverdag for ledelse, medarbejdere og elever? Så har Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille brug for dig!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består p.t. af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en sektion i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) oprettet.

FFU skal fremadrettet gennemføre Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17, samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau. Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er skolen et meget spændende sted, som hele tiden er i forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil blive planlægger i en enhed, der varetager den flytekniske grunduddannelse, de helikopterfaglige typeuddannelser, samt T17, elektronikfaglige kurser, flytankningskurser, samt lodde- og montagekurser. Uddannelser og kurser gennemføres for Flyvevåbnet, Vedligeholdelsestjenesten og resten af Forsvaret. Du skal koordinere både internt og eksternt for at sikre en kvalitetsmæssig høj standard, til glæde for medarbejdere, samarbejdspartnere og elever.

I stillingen vil du i samarbejde med eskadrillens ledelse, skulle sikre en smidig hverdag, gennem god planlægning, forudseenhed og konsekvent eksekvering i forhold til uhensigtsmæssigheder. Du får stor frihed til at forme stillingen som det passer til dig og dine 2 direkte underlagte medarbejdere, da organisationen er relativt ny. Du vil blive direkte foresat for 2 kursussekretærer, der indenfor mange forskellige planlægnings-, kvalitetsmæssige og kursusadministrative områder understøtter den samlede produktion af uddannelser og kurser. Stillingen vil være et knudepunkt for den samlede understøttelse af kurser og uddannelser. Stillingen vil desuden være et oplagt sted at lære ledelse af og med specialiserede medarbejder.

Den primære opgave for dit element er at understøtte kursusproduktionen. Derfor indeholder det mangeartede opgaver indenfor: kursusadministration, understøttelse af kursusledere, ledelse, kvalitets- og eksaminationssystem, workzone, planlægning og tilrettelæggelse af den flytekniske grunduddannelse i Outlook, drift af eskadrillens årshjul, bestilling af materialer, koordination med logistikelementet, FES, IT, eksterne samarbejdspartnere og lignende.

Du vil også skulle fungere som eskadrillens idrætsbefalingsmand/-kvinde. Herunder vil du skulle udarbejde et træningsforløb for eleverne på grunduddannelsen, samt undervise i det efter behov. Derudover skal du bidrage til at understøtte den fysiske form i hele eskadrillen. Hvordan det skal foregå, vil i vidt omfang være op til dig.

Du skal desuden bidrage til VALUFT samlede opgaveportefølje, ved at udvise rettidig omhu, samt fleksibilitet i forhold til resten af organisationens behov.

Du får nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med eskadrillens næstkommanderende, der er din direkte foresatte.
Om dig
Vi forventer at du er oversergent eller sergent med flere års erfaring og vilje til at indgå en uddannelsesaftale. Vi lægger mere vægt på kompetencer og evner end på graden.

Du har et stort planlægningsgen og er i stand til at omsætte intentioner til praksis. Du udfører dit arbejde grundigt og kontrollerer gerne dig selv. Du er konsekvent i dine beslutninger, samtidig med du har en god portion ydmyghed overfor komplicerede opgaver. Din planlægning og dine beslutninger er begavede og du formår at systematisere og strukturere din hverdag, så der altid er styr på sagerne. Du systematiserer desuden for resten af enheden, i det omfang det er meningsfuldt og effektivt. Du må gerne være nysgerrig og løbende forsøge at effektivisere dit arbejde, for at finde ressourcer, der ellers ikke var til stede. Du har det bedst, når du ser tingene gå op i en højere enhed til hele enhedens bedste.

Du skal have god fysisk form og være i stand til at inspirere dem omkring dig til at udføre fysisk arbejde.

Vi forventer du er dygtig til Office pakken og ser gerne at du har flair for IT, eksempelvis Sharepoint, udover det.

Det er en fordel hvis du har kurser og/eller erfaring med arbejde i kvalitetssystemer, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefonnr.: 4080 2121.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling via mial: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 27. september 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

09.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent