Forsyningshjælper til Stations- og Patruljetjenesten Grønland, Arktisk Kommando


Forsyningshjælper til Stations- og Patruljetjenesten Grønland, Arktisk Kommando

Har du erfaring som forsyningshjælper eller logistikassistent, og vil du yde god service? Så er det måske dig, vi skal bruge
Om os
Stations- og Patruljetjenesten Grønland (SPG) er beliggende på Flyvestation Aalborg.
Vi er en sektion under Arktisk Kommando og varetager i det daglige drift, vedligeholdelse og forsyning af stationerne i Nordøstgrønland.
Om stillingen
Logistik til Nordøstgrønland er en spændende, varieret og i særdeleshed udfordrende opgave.
Stillingen som forsyningshjælper er en udfordrende stilling og kræver stor grad af selvstændighed. Forsy-ningsafdelingen består af 1 forsyningsbefalingsmand og 2 forsyningshjælpere.

Du kommer til at indgå i et professionelt og dedikeret team ved SPG, hvor alle arbejder meget målrettet på at skabe forudsætning for den operative opgaveløsning i Nordøstgrønland.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel, og du har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du har kurset DeMars Myndighedsbeholdning og har gerne stationserfaring fra en af de Grønlandske sta-tioner.

Du har som minimum kørekort kategori C og E, samt truckcertifikat.

Det er ønskeligt, du har god erfaring i arbejdet med forsyningstjeneste eller lignende.

Du er i besiddelse af et gyldigt ADR-bevis suppleret med kursus i landevejstransport kl. 1 mil og har erfaring med administrativ og praktisk håndtering af farligt gods.

Du kan arbejde selvstændigt med en naturlig forudseenhed, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning. Vi lægger ligeledes vægt på gode samarbejdsegenskaber, da vi kommunikerer med mange instanser både i og udenfor organisationen, samt fleksibilitet da ændringer ofte er en del af vores hverdag.

Du er i stand til at have mange bolde i luften ad gangen, uden det påvirker kvaliteten af dine præstationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Marinekonstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for SPG, major Kent Peter Rønshøj på telefon + 45 20 75 94 01.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 41 med henblik på tiltrædelse snarlig herefter.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-
BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. september 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 12. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.09.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent