Seniorsergent og sagsbehandler i MOUT-elementet til S7/XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment


Seniorsergent og sagsbehandler i MOUT-elementet til S7/XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigse Fodregiment

Vil du være med til at udvikle, og støtte Forsvarets enheder i enkeltmandsuddannelse, gruppe/delings taktik, og uddannelse af faglærere inden for militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov (MOUT-BY/-SKOV)?

Hvis du er dygtig underviser der forstår vigtigheden at uddanne soldater på det rette niveau, har dine militære færdigheder på plads, og er åbensindet hold-spiller, samt ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som seniorsergent ved MOUT-elementet, S7/XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle
opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Regimentet består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps og Garnisonselementet.

1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, tre lette infanterikompagnier, et stort stabskompagni og et uddannelseskompagni, der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen kan dermed tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer, efterretninger og uddannelse.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk
indsættelse over større afstande til lands, til vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer.
Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder.
Om stillingen
Som sagsbehandler bliver du en af de faglige specialister i MOUT B/S søjlen ved S7/XIII/SLFR.

Du skal bistå i udvikling og implementering af tiltag inden for kamp i uoverskueligt terræn.

Det gælder både for Hærens enheder, som for XIII Lette Infanteri Bataljon. Der stilles derfor krav til dine kompetencer indenfor det infanteritekniske område, men også til dine evner som underviser, og formidling på skrift.

Din nærmeste leder er elementlederen (CSG) ved MOUT-elementet/S7/XIII LINFBTN.

MOUT elementet har fast tjeneste på Oksbøl kaserne.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:
Udvikling:
- Standarder og kampeksercitser for enkeltmand, hold, gruppe og deling.
- Reglementarisk grundlag.
- Uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.
- Regionale og Nationale uddannelsesfaciliteter.

Uddannelse:
- Lærer på Faglærer MOUT-BY kursus.
- Støtte til enheders egen BM uddannelse i BRIKBY.

Støtte til:
- Brugende enheder i Brikby, herunder hjemmeværn, politi og udenlandske enheder.
- Øvrige opgaver ved S7, inden for udvikling af Let Infanteri, finskytter og andre ad HOC opgaver.
- Deltagelse i Land Operation Working Group, Special Environment Panel – Urban.
- Varetagelse og drift af uddannelsesmateriel.
- Koordination med FES/ETAB/ISS omkring den daglige vedligeholdelse og drift.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller forventes at kunne udnævnes inden for en overskuelig fremtid.

Såfremt du ikke opfylder uddannelseskravet, men ellers vurderes egnet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har en alsidig tjeneste fra Hæren. Du brænder for at undervise og skabe forståelse igennem refleksiv praksislæring.

Du har en professionel indstilling og vil udvikle dig, i rammen af MOUT teamet.

Du har helhedssyn og er åbensindet, og du kan arbejde systematisk med flere projekter på samme tid.

Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændig, målrettet og struktureret, samtidig med det forventes det også at du kan tilpasse dig skiftende situationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og eminent til at skabe gode relationer.

Der hersker en fri og godvillig tone i MOUT-elementet og S7, hvor et højt fagligt niveau er i fokus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en Seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og
organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos elementlederen chefsergent Martin Ulv Gregersen ved MOUT-elementet/S7/XIII LINFBTN på telefon 7283 1330 eller på mail SLFR-13-S71A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. september 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af Hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.09.2020

Indrykningsdato

04.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent